ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาโนรามา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาโนรามา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาโนรามา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาโนรามา
banner-home-bangkok-s-2

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้บริการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในระดับยีนและโครโมโซม สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และคุณแม่ที่วางแผนที่จะตั้งครรภ์

banner-home-bmg-s

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้บริการตรวจหาความปกติทางพันธุกรรมในตัวอ่อน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ด้วยเครื่องวิเคราะห์ NGS’s (Next Generation Sequencing) และมีทีมแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

banner-home-mdx-s

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทางการแพทย์สำหรับงานทางด้านพันธุกรรมและด้านมะเร็งด้วยเทคโนโลยี FISH, QF-PCR, RT-PCR, IHC และโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์ ช่วยวิเคราะห์ ความผิดปกติทางโครโมโซม

banner-home-panorama-s

การตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ ที่มีความแม่นยำสูงที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถตรวจได้ตั่งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไปและทราบผลภายใน 7-10 วันทำการ