สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทุกท่าน
พาโนราม่า คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติของทารกในครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความแม่นยำสูง และไม่มีความเสียงต่อทารกในครรภ์
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 15189/15190 มีความหน้าเชื่อถือและให้บริการครบวงจร
จำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทางการแพทย์จากบริษัทชั้นนำทั่วโลกเพื่อนำสินค้าและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาให้บริการ
ทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา
ทีมแพทย์และผู้เชียวชาญเฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับกรณีที่ผลการตรวจมีความผิดปกติ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190 ให้บริการตรวจหาความผิดปกติทางด้านพันธุกรรมในระดับยีนและโครโมโซม สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และคุณแม่ที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทางการแพทย์สำหรับงานทางด้านพันธุกรรมและมะเร็งด้วยเทคโนโลยี FISH, QF-PCR, PT-PCR, IHC และโปรแกรมโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับวิเคราะห์

The Horizon carrier screen is a simple test that looks at your genes to see if you are a carrier for specific autosomal recessive and X-linked genetic conditions.

การตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ที่มีความแม่นยำสูงที่สุด สามารถตรวจได้ตั่งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไปและทราบผลภายใน 7-10 วันทำการ