คำแนะนำในการรับมือไวรัสโคโรนา สำหรับแม่ท้องและให้นม

ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 นี้ คงไม่มีใครที่ไม่เกิดความกังวล โดยเฉพาะในคุณแม่ตั้งครรภ์ และให้นมลูก กลัวว่าลูกน้อยจะได้รับเชื้อโรค หรือหากคุณแม่ติดเชื้อแล้วคงไม่ดีแน่ แม่น้องเล็ก จึงมี คำแนะนำในการรับมือไวรัสโคโรนา มาฝากค่ะ

คำแนะนำในการรับมือไวรัสโคโรนา สำหรับแม่ท้อง และแม่ให้นม

หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และมีเด็กเล็ก CDC ได้ให้ความรู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และให้นมลูก เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา เอาไว้ดังนี้

การตั้งครรภ์ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งรวมไปถึง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 เนื่องจากในร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ และเชื้อไวรัสโคโรนา

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ และให้นมลูก จะมีความเสี่ยงสูงในการติดโรคร้ายแรงจาก เชื้อไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจของ WHO พบว่า ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ 147 ราย มี 8% ที่มีอาการโรครุนแรง และ 1% ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสภาวะวิกฤติ

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 คุณแม่ตั้งครรภ์ควรให้ความร่วมมือในการป้องกันตามข้อปฏิบัติปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ เช่น ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย ถึงแม้ว่าจะพบเด็กทารกที่เกิดจากแม่ซึ่งมีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยราย และยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสจากน้ำคร่ำ หรือจากการให้นมแม่ก็ตาม

โควิด-19 ส่งผ่านน้ำนมได้หรือไม่ ?

การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 จากคนสู่คนนั้น โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการแพร่กระจายเชื้อทางละอองฝอยที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการไอ หรือจาม คล้ายไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสดังกล่าว ไม่ถูกตรวจพบในน้ำนมแม่ จึงยังไม่มีข้อมูลว่าสามารถแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางน้ำนมแม่ได้หรือไม่

น้ำนมแม่ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นแหล่งโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารกส่วนใหญ่ ดังนั้น หากคุณแม่ได้รับการยืนยันว่าได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 หรือมีความเสี่ยง หรือเข้าข่าย ควรใช้มาตรการป้องกันที่เป็นไปได้ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่เด็กทารก CDC ยังบอกอีกว่า หากกำลังเลี้ยงลูก ซึ่งอยู่ในวัยที่ต้องให้นมแม่ และคุณแม่เกิดป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 ก็ควรให้นมแม่ต่อไป แต่ให้นมอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่เด็กทารก เช่น ควรล้างมือก่อนสัมผัสเด็กทารก และสวมหน้ากากอนามัย ในขณะที่ให้นมจากเต้า เช่นเดียวกับการปั๊มนม ด้วยที่ปั๊มนม หรือด้วยมือ แนะนำให้ล้างมือให้สะอาด ก่อนสัมผัสอุปกรณ์ใดๆ และทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อน และหลังการใช้งานทุกครั้ง

ตามรายงานของพันธกิจร่วมขององค์การอนามัยโลก พบว่า เด็กส่วนใหญ่รอดชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 และในจีนมีเพียงร้อยละ 2.4 ของการรายงานผู้ติดเชื้อที่มีการแพร่ระบาดในเด็ก และมีเพียง 2.5% ในนี้ที่มีอาการรุนแรงเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย ยิ่งไปกว่านั้น มีเพียง 0.2% ที่ป่วยหนักเนื่องจากได้รับเชื้อโคโรนาไวรัส และยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อในเด็กเล็กอีกด้วย

ในคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมลูกน้อย CDC ยังแนะนำอีกว่า ให้ดูแลสุขภาพของตัวเอง เพราะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรโคโรนานี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: CDC, National Perinatal Association และ Amarin Baby&Kids