ดีจ๊อจซินโดรม คืออะไร?

ดีจ๊อจซินโดรม (Di George syndrome) หรือเรียกอีกอย่างว่า 22q deletion (เนื่องจากมีชิ้นส่วนเล็กๆบนแขนของโครโมโซมคู่ที่ 22 ได้หายไป) ซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติได้หลายรูปแบบ เช่น หัวใจผิดปกติ ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง เพดานปากโหว่ เป็นลมชัก และที่สำคัญคือมีพัฒนาการด้านสติปัญญาล่าช้า ซึ่งเดิมทีนั้นการตรวจหาความผิดปกติของกลุ่มอาการดีจ๊อจในทารกขณะตั้งครรภ์นั้นทำได้ยากเนื่องจากอัลตราซาวด์ไม่พบความผิดปกติ หรือแม้แต่การเจาะน้ำคร่ำเพื่อนำโครโมโซมไปวิเคราะห์ก็ไม่สามารถตรวจเจอเนื่องจากชิ้นส่วนเล็กๆที่ขาดหายไปนั้นมีขนาดเล็กมากที่มองภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 1000 เท่าก็มองไม่เห็น กว่าจะทราบถึงความผิดปกติก็เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วมีความผิดปกติของหัวใจ หรือเมื่อเด็กเริ่มอายุได้ 3-5ปีและมีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการล่าช้า สิ่งที่สำคัญของกลุ่มอาการนี้คือสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกช่วงอายุได้ด้วยโอกาสเท่าๆกัน ซึ่งต่างจากดาวน์ซินโดรมที่โอกาสเกิดจะสูงขึ้นในคุณแม่ที่อายุมากขึ้น ความบ่อยของการเกิดกลุ่มอาการดีจ๊อจอยู่ที่ 1 ใน 1,000 คนในคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกๆคนครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแม่ที่ต้องการตรวจหาความผิดปกติของน้องในท้องทุกคนควรที่จะได้รับการให้คำปรึกษาจากคุณหมอที่คุณแม่ไปฝากท้องทั้งก่อนตรวจและหลังตรวจด้วยทุกครั้ง เพื่อที่คุณแม่นั้นจะได้รับข้อมูลและเข้าใจถึงผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง

ถึงเวลารึยังที่คุณแม่ทุกๆคนควรที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับข้อมูลทางพันธุกรรมเหล่านี้เพื่อลูกน้อยทุกคน เพราะเราเชื่อว่า “คุณแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยเสมอ”