หมอเตือน! อย่าใส่ Face shield ให้ทารกแรกเกิด เสี่ยงกระทบต่อระบบประสาท

เฟซ ชิลด์ หรือ (Face Shield) คือ หน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า เพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง ทั้งน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และเลือด ที่จะกระเด็นเข้า เข้าสู่ตา จมูก ปาก ทำมาจากแผ่นใส ฟองน้ำ กระดาษกาว ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ทีมแพทย์และพยาบาลใช้สำหรับใส่ป้องกันในการทำหน้าที่ต่อสู้กับโควิด-19 ตอนนี้

ซึ่งหลังจากที่ หน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า ถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาล บางโรงพยาบาลก็ได้มีการประยุกต์เพื่อสวมใส่ให้กับเด็กแรกเกิดทั้งขณะอยู่ที่ รพ. และ กลับบ้าน เพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่งต่างของเชื้อไวรัสโควิด-19

แต่ล่าสุดทาง ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ได้ออกมาประกาศเตือน โดยระบุว่า จากการหารือในคณะกรรมการของชมรมมีข้อแนะนำ อ้างอิงจากมาตรฐานสากลทั้งองค์การอนามัยโลก และ Centers for Drisease Control and Prevention ช่องทางการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่ทารกแรกเกิดที่สำคัญที่สุด คือการกระจายจากผู้เลี้ยงดูทารถ ซึ่งได้แก่ บิดามารดา ญาติ หรือพี่เลี้ยง ผ่านทางละอองฝอยจากการจาม หรือไอ หรือทางสัมผัสจากมือผู้เลี้ยง หรืออุปกรณ์ สิ่งของที่สัมผัสทารก ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้แพร่เชื้อสู่ทารกคือ

  • ล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสทารก และผู้เลี้ยงควรสวมหน้ากากอนามัย หากไม่แน่ใจในอาการของตัวเอง
  • หากไม่สบาย โดยเฉพาะมีอาการทางระบบหายใจ งดเข้าใกล้ทารก
  • งดการนำทารกออกนอกบ้าน ยกเว้นพาไปฉีดวัคซีนตามกำหนด หรือพบแพทย์เมื่อไม่สบาย
  • หากจำเป็นต้องพาทารกไปที่ชุมชน ควรให้ห่างจากผู้อื่นประมาณ 2 เมตร
  • งดการเยี่ยมทารกจากบุคคลภายนอก ทั้งที่โรงพยาบาล บ้าน ควรแสดงความยินดีแก่ครอบครัวผ่านโซเชียลมีเดียแทน

ทั้งนี้ทางชมรมฯ ไม่แนะนำให้ใส่ Face Shields รวมไปถึงหน้ากากอนามัย ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดกับทารกในการใส่ Face Shield หรือ Face mask คือ

  1. เนื่องจากทารกหายใจทางจมูกเป็นหลัก ยังไม่มีความสามารถหายใจชดเชยด้วยการอ้าปากหายใจได้เมื่อขาดอากาศ หรือออกซิเจน
  2. อีกทั้งวัสดุต่างๆ ที่นำมาผลิตเป็นหน้ากาก หากมีคุณสมบัติต่อต้านการไหลของอากาศเข้าออกสูงเกินไป ก็อาจทำให้ทารกหายใจไม่เพียงพอ และมีโอกาสเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เกิดอันตรายต่อระบบประสาทของทารก
  3. รวมถึงวัสดุพลาสติกบังหน้าอาจมีความคม บาดใบหน้า ดวงตาทารกได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยของเด็ก รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ จากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้ให้คำแนะนำไว้ ดังนี้ การใส่หน้ากากอนามัยของเด็กเล็ก คำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกา (US CDC) แนะนำใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เมื่ออยู่ในที่ชุมชน โดยวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เพื่อปกป้องการติดเชื้อให้กับผู้สวมใส่ แต่เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสจากคนที่ใส่ในกรณีที่ผู้ใส่เริ่มมีการเจ็บป่วยชนิดที่ยังไม่มีอาการ ไม่ให้แพร่กระจายไปในชุมชน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:  Amarin Baby&Kids และ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย