อยากรู้เพศลูกตั้งแต่แรกเพื่อเตรียมความพร้อม

กว่าเราจะรู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ต้องรอจนกว่าจนกว่าคุณแม่จะมีอายุครรภ์ประมาณ 5 เดือน แล้วไปตรวจด้วยการอัลตร้าซาวด์ หลังจากนี้ก็ไม่ต้องรอลุ้นนาน 5 เดือนกันแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการตรวจแบบ NIPT หรือการตรวจ DNAimaging Prenatal Tast ที่จะทำให้รู้เพศของลูกได้ตั้งแต่มีอายุครรภ์ 10 สัปดาห์แรก

การตรวจแบบ NIPT ดีอย่างไร

 • ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์แรก ก็สามารถตรวจได้แล้ว
 • มีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 99
 • ปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแท้งบุตร
 • สามารถตรวจได้ทุกช่วงอายุของมารดาผู้ตั้งครรภ์
 • รวมถึงมารดาที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงจากการเจาะน้ำคร่ำ
 • สะดวกและง่ายเพียงแค่เจาะเลือดคุณแม่เพียง 10 มิลลิลิตร
 • สามารถวิเคราะห์ได้ท้้งในกรณีมารดา
  – ตั้งครรภ์เดี่ยวหรือครรภ์แฝดสอง
  – ตั้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติ / เด็กหลอดแก้ว / การอุ้มบุญ

คุณเป็นคุณแม่ในกลุ่มนี้หรือไม่

 • มีอายุ 30 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีอัตราความเสี่ยงที่จะพบโรคสูงขึ้นตามอายุของสตรีตั้งครรภ์
 • มีประวัติบุคคลในครอบครัวและเครือญาติเป็นโรคทางพันธุกรรม
 • ทารกในครรภ์มาจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
 • การทำเด็กหลอดแก้ว หรือเคยมีประวัติการแท้งบุตร
 • ผู้ที่ไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมจากการเจาะน้ำคร่ำหรือตรวจชิ้นเนื้อรกได้

อยากรู้เกือบทุกความเสี่ยงที่จะเกิดกับลูกน้อย
การตรวจ NIPT หรือ ( Non-Invasive Prenatal Testing ) นอกจะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้เพศแล้ว ก็สามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดคุณแม่ และสามารถหาความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์หรือความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ ดังนี้

 1. กลุ่มอาการดาวน์
  – ทารกจะมีศีรษะค่อนข้างเล็กและแบน
  – หางตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน
  – หูเกาะต่ำกว่าปกติ ปากเล็ก ลิ้นมักยื่นออกมา
  – อาจมีผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว พัฒนาการช้า มีไอคิวค่อนข้างต่ำ
 2. กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด
  – ทารกจะมีศีรษะและขากรรไกรเล็ก
  – ใบหูอยู่ต่ำกว่าปกติ
  – อาจมีปากแหว่ง เพดานโหว่
  – นิ้วมือและเท้าบิดงอผิดรูป
  – มีหัวใจและไตพิการ
  – ปอดและทางเดินอาหารผิดปกติ
  – ไอคิวต่ำ เด็กมักเสียชีวิตภายใน 1 ปี
 3. กลุ่มอาการพาทัวร์
  – ทารกมีปากแหว่ง เพดานโหว่
  – ตาเล็ก ใบหูต่ำ นิ้วมือนิ้วเท้าเกิน
  – หูหนวก สมองพิการ มักจะเสียชีวิตภายในไม่กี่อาทิตย์หลังคลอด
 4. Sex Chromosome Aneuploidy and Fetal Sex Determination
  – ไม่เพียงแต่จะตรวจว่าเป็นผู้หญิง (XX) หรือผู้ชาย (XY) เท่านั้น
  – สามารถตรวจความผิดปกติที่เกิดจากจำนวนโครโมโซมเพศขาดหรือเกิน (XO, XXX, XXY, XYY)
  – ทำให้สามารถวางแผนดูแลรักษาได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 5. Microdeletions* (ความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม) Genome-Wind
 6. Aneuploidy Detection** (ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่อื่นอีก 19 คู่)

การดูแลเรื่องของสุขภาพ พัฒนาการของร่างกาย รวมทั้งอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของลูกในครรภ์ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและอาจทำให้เกิดความกังวลใจ การตรวจ DNAimaging Prenatal Tast จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านคลายความกังวลและสามารถวางแผนดูแลก่อนที่ลูกน้อยจะออกมาลืมตาดูโลกได้อย่างปลอดภัย

การตรวจ NIPT ไม่เหมาะสมกับมารดาที่

 • เป็นโรคมะเร็ง
 • ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ได้รับเลือดภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ผ่านการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ หรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์