เมื่อไหร่ต้องได้รับยา ASPIRIN เพื่อป้องกันครรภ์เป็นพิษ

ในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์ย่อมเสี่ยงที่จะเจอกับภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงภาวะครรภ์เป็นพิษด้วย โดยภาวะนี้มักเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ หรือบางกรณีอาจเกิดกับอายุครรภ์ที่น้อยกว่านั้น หากใช้ยาในแบบผิดๆ ก็จะยิ่งส่งผลให้อาการครรภ์เป็นพิษกำเริบหนักถึงขั้นวิกฤตรุนแรงได้ วันนี้เราจึงมีคำแนะนำในการใช้ยาแก้ปวดกับคุณแม่ที่เสี่ยงครรภ์เป็นพิษมาฝากค่ะ

ในช่วงที่ผ่านมาคงมีคุณแม่หลายๆท่านได้ยินว่าการทานยาแอสไพริน (aspirin) จะช่วยป้องกันการเกิดครรภ์เป็นพิษได้ แล้วคุณแม่ท่านไหนควรจะต้องทานยาแอสไพรินบ้าง ก็มีข้อแนะนำจาก The American College of Obstetricians and gynecologists (ACOG) 2018 ดังนี้

แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทานยาแอสไพริน เมื่อเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูงอย่างน้อย 1 ข้อ หรือความเสี่ยงปานกลางอย่างน้อย 2 ข้อขึ้นไป

กลุ่มความเสี่ยงสูง

 • เคยมีประวัติครรภ์เป็นพิษในการตั้งครรภ์ที่ผ่านมา
 • มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์
 • มีโรคประจำตัวเป็นโรคไตเรื้อรัง
 • มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
 • มีโรคประจำตัวเป็น โรค SLE (Systemic lupus erythematosus), APS (Antiphospholipid syndrome), มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
 • การตั้งครรภ์แฝด หรือการตั้งครรภ์ที่มีทารกมากกว่า 2 คนขึ้นไป

กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง

 • เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก
 • อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี
 • มีค่า BMI มากกว่า 30 kg/m2
 • เป็นการตั้งครรภ์ที่ห่างจากครรภ์ที่แล้วมากกว่า 10 ปี
 • ประวัติคนในครอบครัวมีภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • มีเชื้อชาติ เช่น ชาวผิวดำ หรือมีฐานะยากจน
 • มีประวัติเคยคลอดทารกน้ำหนักตัวน้อย หรือทารกสุขภาพไม่ดีหลังคลอด

โดยขนาดยาที่แนะนำคือให้ทานยาแอสไพริน วันละ 81 มิลลิกรัมวันละ 1 เม็ด เริ่มทานตั้งแต่ 12-28 สัปดาห์ และให้หยุดทานที่ 36 สัปดาห์

ทั้งนี้เรื่องข้อบ่งชี้ที่ควรให้ยาและขนาดยานั้นยังอาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยสำหรับคำแนะนำของแต่ละสถาบัน ดังนั้นถ้าสงสัยว่าคุณแม่จะเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับยาป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์