4 คำถามยอดฮิต กับการรับวัคซีนของลูกน้อย ช่วง COVID-19

Q : จำเป็นไหมต้องมารับวัคซีนพื้นฐานเด็กในช่วงนี้

A : จำเป็นในด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กเล็กโดยเฉพาะแรกเกิดถึง 1ปี เพราะนอกจากโรค COVID-19 แล้วก็ยังมีโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่เด็กมีความเสี่ยงจะป่วยและมีอาการรุนแรง ดังนั้นการเลื่อนการรับวัคซีนจะส่งผลให้เด็กพลาดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น รวมถึงพลาดรับวัคซีนบางชนิดที่มีระยะเวลาจำกัด

Q : สถานบริการมีการเตรียมการรับมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างไร

A : – มีการนัดหมายวันเวลาเพื่อเข้ามารับวัคซีน
– มีการแยกพื้นที่โซนวัคซีนอย่างชัดเจน
– มีมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม อาทิ การทำความสะอาดสถานที่โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

Q : เตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรเมื่อต้องเดินทางมารับวัคซีน

A : – ทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัย สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
– สำหรับวัยทารกแรกเกิดถึง 1 เดือน ไม่สนับสนุนให้มีการใส่หน้ากากอนามัย (Face Mask) หรือ Face Shield ให้ใช้ผ้าคลุมป้อนนมคลุมลูกน้อยก็เพียงพอแล้ว
– สอนลูกให้ระมัดระวังตัวไม่เอามือไปสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น และไม่เอามือป้ายหน้า
– พกแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือได้บ่อย ๆ เท่าที่ต้องการ
– เว้นระยะห่างทางสังคม
– นำสมุดวัคซีนมาด้วยทุกครั้ง

Q : ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่

A : ควรฉีดเพื่อลดโอกาสการป่วยที่มีอาการและอาการแสดงคล้ายกับการติดเชื้อ SARS-CoV2 (Influenza-like illness)จะได้ไม่ถูกกักตัวและติดตาม แม้วัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันการติดโรค COVID-19

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  ศูนย์กุมารเวช รพ.วิภาวดี