การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ Panorama (เจาะเลือด)

In

คุณแม่ที่เข้ารับการเจาะเลือด สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างปกติ และพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องงดอาหารก่อนเข้าตรวจ อย่างไรก็ตาม คุณแม่ต้องทราบอายุครรภ์ของตัวเองในวันที่ทำการเจาะเลือด