ข้อจำกัดของการตรวจ Panorama มีอะไรบ้าง ?

In

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
• คุณแม่ที่ได้รับการเปลียนถ่ายไขกระดูกมาก่อน
• คุณแม่ที่เคยมีประวัติแต่งงานในเครือญาติ (Consanguinity)
• คุณแม่ตั้งครรภ์แฝดที่ใช้ไข่บริจาคหรือเป็นแม่อุ้มบุญ