อะไรคือข้อจำกัดของการตรวจ Panorama?

In

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดโดยใช้ไข่บริจาค

• คุณแม่อุ้มบุญที่ตั้งครรภ์แฝด

• คุณแม่ที่ได้รับการเปลียนถ่ายไขกระดูกมาก่อน

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝด 3 คนขึ้นไป