แพ็คเกจการตรวจ Panorama  เป็นอย่างไร และตรวจอะไรได้บ้าง

In

สำหรับแพ็คเกจ Panorama มีให้เลือก 4 แบบ คือ

ตั้งครรภ์เดี่ยว

  • Panorama Basic Thailand (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
  • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
  • Panorama Basic + 22q11.2 Deletion syndrome (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ 22q11.2 Deletion syndrome)
  • Panorama Extended (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ Prader-willi, Angelman, Cri-du-chat, 1p36,  22q11.2 Deletion syndrome)

ตั้งครรภ์แฝด (Dizygotic/Monozygotic/Unsure)

  • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))

ตั้งครรภ์แฝดชนิด Monozygotic

  • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
  • Panorama Basic + 22q11.2 Deletion syndrome (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ 22q11.2 Deletion syndrome)

แม่อุ้มบุญ / ใช้ไข่บริจาค (เฉพาะครรภ์เดี่ยวเท่านั้นไม่รับครรภ์แฝด)

  • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))