ทำไมควรเลือก Panorama test

In

พาโนราม่า เทส เป็นคำตอบสำหรับคุณแม่ที่ต้องการผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี Targeted SNP Sequencing ของบริษัท Natera จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากเลือดของแม่ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ พาโนราม่า เหมาะสำหรับคุณแม่ทุกท่าน ครรภ์เดียว ครรภ์แฝด แม่อุ้มบุญ/ไข่บริจาค อย่างไรก็ตามการตรวจ พาโนราม่า เป็นเพียงการตรวจคัดกรอก ไม่ใช่การวินิจฉัย

นอกจากนี้ พาโนราม่า เทส ยังมีเอกสารวิชาการสนับสนุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากมาย พาโนราม่ามีการทำประกันในวงเงินสนันสนุนสำหรับการตรวจยืนยันผล ในกรณีที่ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จะจ่ายค่าใช้จ่ายตามจริง หรือไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการส่งตรวจของคุณแม่ทุกท่าน