Panorama NIPT

คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ ที่ไม่มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์ สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไปและมีความแม่นยำมากกว่า 99.9%

Panorama NIPT

เป็นยี่ห้อที่มียอดการตรวจสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมียอดการตรวจมากกว่า 3 ล้านรายทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากสูติแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ

icon-05-01
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา
มียอดการส่งตรวจมากกว่า 3 ล้านรายทั่วโลก
มีความแม่นยำ มากกว่า 99.9%
ไม่มีความเสี่ยง กับลูกน้อย
ตรวจได้ตั้งแต่ อายุครรภ์ 9 สัปดาห์
ตรวจได้ตั้งแต่ อายุครรภ์ 9 สัปดาห์
รายงานผลภายใน 7-14 วัน
รายงานผลภายใน 7-14 วัน
มีวงเงินสนับสนุนกรณีที่ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูง
มีการทำประกันวิชาชีพ ในกรณีเกิดความผิดพลาด
มีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา
บริษัทเปิดให้บริการ มากว่า 10ปี

แพ็คเกจของพาโนรามา

หมายเหตุ

*Panorama Basic สามารถเลือกสถานที่ส่งตรวจได้ทั้งในประเทศไทยหรือห้องปฏิบัติการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มอาการ Micodeletion มีโอกาสพบเจอความผิดปกติ อยู่ 1/1,000 – 1/2,000 ของทารกแรกเกิด และไม่ขึ้นกับอายุของคุณแม่

icon-05-01

ตั้งครรภ์แบบไหนตรงอะไรได้บ้างนะ

ขั้นตอนการส่งตรวจ Panorama

คำถามที่พบบ่อย

การตรวจ NIPT แตกต่างจาก การเจาะน้ำคร่ำ อย่างไร ?

การเจาะน้ำคร่ำ คือ การตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์ เช่น ดาวน์ซินโดรม โดยผลการตรวจน้ำคร่ำนั้นเป็นผลที่แน่นอน สามารถบอกได้ว่าน้องในท้องเป็นหรือไม่เป็นดาวน์ อย่างไรก็ตามการเจาะน้ำคร่ำนั้นอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังการทำหัตถการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการแท้งบุตรได้ ดังนั้นทั้งคุณหมอและคุณแม่มักจะหลีกเลี่ยงการเจาะน้ำคร่ำหากไม่มีความจำเป็นจริงๆ สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเจาะน้ำคร่ำคืออายุครรภ์ระหว่าง 16 – 20 สัปดาห์ และต้องให้สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น สามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน 14- 21 วัน
การตรวจ Non-invasive Prenatal Testing (NIPT) คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ ที่ไม่มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์ เนื่องจากใช้เพียงเลือดแม่ในการตรวจเท่านั้น สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป และทราบผลของการภายใน 7-14 วัน อย่างไรก็ตามการตรวจ NIPT เป็นเพียงแค่การตรวจคัดกรองเท่านั้น มิใช่การตรวจวินิจฉัยเหมือนกับการเจาะน้ำคร่ำ ดังนั้นหากว่าผลการตรวจ NIPT ออกมาว่ามีความเสี่ยงสูง คุณหมอจะแนะนำให้มีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง จุดประสงค์ของการตรวจ NIPT มี 2 ข้อหลักๆ คือ การลดจำนวนคุณแม่อายุมาก ที่ต้องไปเจาะน้ำคร่ำ และตรวจหาทารกในครรภ์ที่มีภาวะดาวน์ในคุณแม่ทุกกลุ่มอายุ

Panorama แตกต่างจาก NIPT ยี่ห้ออื่นๆ อย่างไร ?

• Panorama เป็นลิขสิทธิ์การตรวจเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากอเมริกา
• เทคนิคการตรวจของ Panorama มีจุดเด่นที่สามารถแยกดีเอ็นเอแม่และดีเอ็นเอลูกที่ปะปนกันอยู่ในกระแสเลือดของแม่ออกจากกันได้อย่างชัดเจน โดยที่ NIPT ยี่ห้ออื่นๆไม่สามารถทำได้
• Panorama สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป
• Panorama เลือกตรวจเฉพาะโครโมโซมหลักคู่ที่สำคัญตามคำแนะนำจากสมาคมสูติแพทย์ในประเทศอเมริกา (American College of Obstetricians and Gynecologists: ACOG)
• Panorama เป็นเจ้าเดียวที่สามารถตรวจหาความผิดปกติแบบ Triploidy ได้
• Panorama มีการตีพิมพ์ข้อมูลในวารสารทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้นปี 2020 ได้มีการตีพิมพ์วารสารทางการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
• Panorama สามารถตรวจครรภ์แฝดโดยสามารถแยกชนิดครรภ์แฝดได้ว่าเป็นแฝดแท้หรือไม่แท้ (Mono- / Di- Zygotic twin) และเป็นเจ้าเดียวที่สามารถระบุเพศของน้องทั้งสองคนได้
• Panorama มีทีมสูติแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine: MFM) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม (Genetic counselor) ไว้คอยให้คำปรึกษากับคุณแม่
• Panorama เป็นยี่ห้อที่มีการตรวจสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมียอดตรวจมาแล้วกว่า 3 ล้านรายทั่วโลก
• Panorama มีวงเงินสนับสนุนในการตรวจยืนยันผล หากว่าผลการตรวจออกมาเป็นความเสี่ยงสูง รวมทั้งได้ทำประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity) ไว้สำหรับกรณีเกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากห้องปฏิบัติการ
บริษัทบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัดตัวแทนและผู้ให้บริการการตรวจ Panorama แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประกอบกิจการให้บริการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมมากว่า 10 ปี มีการให้บริการที่ครบวงจร ทั้งการตรวจน้ำคร่ำ การตรวจหาพาหะทางพันธุกรรม ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ

ข้อจำกัดของการตรวจ Panorama มีอะไรบ้าง ?

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
• คุณแม่ที่ได้รับการเปลียนถ่ายไขกระดูกมาก่อน
• คุณแม่ที่เคยมีประวัติแต่งงานในเครือญาติ (Consanguinity)
• คุณแม่ตั้งครรภ์แฝดที่ใช้ไข่บริจาคหรือเป็นแม่อุ้มบุญ

รูปแบบการรายงานผล PANORAMA มีอะไรบ้าง ?

ผลการตรวจระบุว่าความเสี่ยงต่ำ (Low Risk) คือลูกของคุณมีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะความผิดปกติของโครโมโซมที่ได้ตรวจไปในรายการตรวจของ Panorama มีความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้รับรองว่าลูกน้อยในครรภ์จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หรือโครโมโซมปกติ เนื่องจากการตรวจ Panorama ไม่ได้เป็นการตรวจแบบวินิจฉัย เป็นแค่การตรวจคัดกรองสำหรับความผิดปกติบางประเภทเท่านั้น
ผลการตรวจระบุว่าความเสี่ยงสูง (High Risk) คือลูกของคุณมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น ที่จะมีความผิดปกติของกลุ่มอาการใด อาการหนึ่งที่ได้ตรวจไป แต่ไม่ได้แปลว่าลูกน้อยของคุณจะมีความผิดปกติอย่างแน่นอน การตรวจยืนยันผลจากการเจาะน้ำคร่ำ หรือการตรวจชิ้นรก หรือการตรวจเลือดทารกหลังคลอดจะสามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าลูกของคุณมีภาวะความผิดปกติดังกล่าวหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ของท่าน เกี่ยวกับทางเลือกของการตรวจติดตามผล
รายงานผลไม่ได้ (No Result) การที่ Panorama ออกผลไม่ได้ มีสาเหตุ 2 ปัจจัยคือ
1. ปริมาณดีเอ็นเอของทารกที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดแม่มีน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ผลได้ กรณีนี้ทางบริษัทจะให้คุณแม่เก็บตัวอย่างเลือดอีกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ผล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถออกผลได้
2. ความแตกต่างของดีเอ็นเอในแต่ละบุคคล (ปัจจัยทางชีววิทยาที่ไม่สามารถควบคุมได้) ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลและประเมินความเสี่ยงของตัวอย่างนั้น ๆ ได้ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเด็กแต่อย่างใด กรณีนี้ทางบริษัทไม่แนะนำให้เจาะเลือดซ้ำและจะไม่คิดเงินค่าตรวจ

ระยะเวลาการรายงานผล

• Panorama Thailand ทราบผลตรวจภายใน 7-10 วัน
• Panorama USA ทราบผลตรวจภายใน 10-14 วัน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ Panorama (เจาะเลือด)

คุณแม่ที่เข้ารับการเจาะเลือด สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างปกติ และพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องงดอาหารก่อนเข้าตรวจ อย่างไรก็ตาม คุณแม่ต้องทราบอายุครรภ์ของตัวเองในวันที่ทำการเจาะเลือด

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ Panorama เท่าไร ?

Panorama มีให้บริการที่โรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งราคาในแต่ละสถานที่นั้นจะแตกต่างกันไป คุณแม่สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับสถานที่ที่คุณแม่ฝากครรภ์ไว้สำหรับราคาที่ถูกต้องที่สุด หากว่าคุณแม่สนใจที่จะมาตรวจที่คลินิกของเรา (ตั้งอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองคิวการตรวจล่วงหน้าได้ที่ช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้
Facebook : Panorama NIPT Thailand
Line : @panorama.nipt
Call Center : 02-690-0063 , 086-306-2084

รอยยิ้มและประสบการณ์ดีๆ ที่คุณแม่ได้รับจากการตรวจ PANORAMA

Panorama NIPT Thailand
4.9
Based on 160 reviews
powered by Facebook
Pitsucha Sanguanwit
Pitsucha Sanguanwit
2021-11-29T11:49:28+0000
เลือกpanoramaเนื่องจากอายุมาก ค่อนข้างมีความเสี่ยง ต้องการตรวจ chromosomeกลุ่มดาว์น และmicro deleationอื่นๆ ผลบอกว่าเสี่ยงต่ำก็ลดความกังวลไปเยอะเลยค่ะ
Kanika Panompong
Kanika Panompong
2021-11-26T05:38:49+0000
เลือก panorama nipt เพราะความน่าเชื่อถือ มีมานาน มีกลุ่มตัวอย่างเยอะ แม่นยำ รอผลไม่เกิน 14 วัน ราคาสมเหตุสมผล และบริการดี ตอบข้อสงสัยดีค่ะ #PanoramaNIPT
Nisa Kumkongkaw
Nisa Kumkongkaw
2021-11-25T09:08:12+0000
เลือกตรวจที่ panolama ทั้ง 2 ท้องเพราะมีความแม่นยำ ถูกต้อง สูง 99.99 % รู้ผลภายใน 7-10 วันค่ะ
Koi Wilawan
Koi Wilawan
2021-11-23T11:59:26+0000
เลือกตรวจที่นี่เพราะคุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำมา และดูรีวิวเยอะมาก พอได้เข้าตรวจเองได้รับบริการที่ดีมากๆๆ รู้สึกอุ่นใจที่เลือกที่นี่ค่ะ
อันวา รัชสมบัติ
อันวา รัชสมบัติ
2021-11-22T23:27:48+0000
ให้คำปรึกษาและแนะนำดี บริการดี ผลตรวจรวดเร็ว แม่นยำครับ มาตรฐานUSA ทำให้มั่นใจ #PanoramNIPT
Techit Kanasuwan
Techit Kanasuwan
2021-11-14T07:14:34+0000
เลือก Panorama เพราะมีกลุ่มตัวอย่างเยอะ และมีวิจัยที่รองรับ ราคาไม่แพง หลังคลอดไม่พบความผิดปกติของโครโมโซม
Sasithorn Kanchanakorn
Sasithorn Kanchanakorn
2021-11-11T04:12:59+0000
ท้อง 2 แล้วค่ะ เลือก Panorama มั่นใจที่สุดค่ะ
Yammy Yam
Yammy Yam
2021-11-03T02:09:48+0000
ได้ตรวจที่คลินิคที่ฝากครรภ์ คุณหมอแนะนำของที่นี่ ว่ามีความแม่นยำสูง และปลอดภัย มีการรับประกันผลการตรวจด้วยคะ แนะนำเลยค่ะ ดีจริง รู้ผลเร็วภายใน 2 อาทิตย์ ตรวจผลเลือดปลอดภัยค่ะ
Chontichar Nathapinthu
Chontichar Nathapinthu
2021-11-01T09:59:30+0000
คุณหมอแนะนำของที่นี่ ว่ามีความแม่นยำสูง และปลอดภัย รู้ผลเร็ว ปลอดภัยค่ะ
Thip Thammasoponbovorn
Thip Thammasoponbovorn
2021-10-23T05:23:23+0000
ได้ตรวจที่คลินิคที่ฝากครรภ์ คุณหมอแนะนำของที่นี่ ว่ามีความแม่นยำสูง และปลอดภัย แนะนำเลยค่ะ ดีจริง รู้ผลเร็ว ปลอดภัยค่ะ
Charuntorn Tedthong
Charuntorn Tedthong
2021-10-23T03:22:16+0000
คุณหมอแนะนำมาใช้บริการที่นี้ ผลแม่นยำ บริการดี แนะนำเลยค่ะ
Goof Gif
Goof Gif
2021-10-21T04:14:31+0000
ได้ตรวจที่คลินิคที่ฝากครรภ์ คุณหมอแนะนำของที่นี่ ว่ามีความแม่นยำสูง และปลอดภัย แนะนำเลยค่ะ ดีจริง
Sugus WP
Sugus WP
2021-10-17T03:02:05+0000
พี่พีทดูแลบริการดีมากเลยค่ะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา อย่างละเอียด แม่ท้องแรกไม่มีความรู้ไม่เข้าใจหรือกังวลเรื่องอะไร พี่พีทสามารถอธิบายให้เข้าใจได้แบบง่าย พี่พยาบาลที่มาเจาะเลือดให้บริการดีมากเลยค่ะ ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ดูแลหนูกับลูกเป็นอย่างดีนะคะ #ผลออกได้ลูกสาว #เสี่ยงต่ำ #แนะนำให้ตรวจที่นี้เลยค่ะ #PanoramaNIPT
Buranee  Itkanjana
Buranee Itkanjana
2021-10-16T16:03:55+0000
#PanoramaNIPT เลือกใช้บริการที่นี้เพราะเชื่อถือได้ค่ะ รู้สึกสบายใจค่ะที่ได้รับการตรวจที่ดีมีคุณภาพค่ะ
Suparada Aimboriboon
Suparada Aimboriboon
2021-10-07T11:58:14+0000
เลือกตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ กับ panorama เพราะเป็นแลบที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งคุณหมอในโรงพยาบาลชั้นนำยังให้คำแนะนำที่นี้ค่ะ ทำการเจาะเลือดคุณแม่ไม่เป็นอันตรายกับลูก ใช้เวลาไม่ถึง 14 วันก็ทราบผลโคโมโซมและเพศของลูกด้วย ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะ
Natthanitcha Fang Thaweekam
Natthanitcha Fang Thaweekam
2021-10-04T03:50:09+0000
เลือกเจ้านี้เพราะสามารถระบุแยกเพศของแฝดได้ค่ะ​ ถ้าเจ้าอื่นจะแค่บอกได้ว่ามีเพศชายหรือไม่​ แต่ไม่สามารถ​ระบุได้ว่ามีกี่คน​ คุณเฟรชบริการดีมากค่ะ​ แต่ผลแลปส่งไป​ USA ได้ผล​ 14 วันพอดี​ แต่คุณเฟรชคอยตามให้ตลอดค่ะ​ ผลแม่นยำ​ ดีงามมากค่ะ​ โล่งไปเลย #PanoramaNIPT
Butter Aksornsingchai
Butter Aksornsingchai
2021-09-26T05:48:12+0000
คุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำที่นี่มาคะ และก็ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่เลือกที่นี่คะ คุณพีทดูแลดีมากคะ พูดเพราะที่สุด เจ้าหน้าที่ที่เจาะเลือดให้ก็น่ารักมากคะ 💕 #PanoramaNIPT
Araya Suwannachot
Araya Suwannachot
2021-09-25T12:34:34+0000
บริการดี ผลตรวจรวดเร็ว แม่นยำค่ะ มาตรฐานUSA ทำให้แม่มั่นใจ #PanoramNIPT
Pa Huyhongthong
Pa Huyhongthong
2021-09-25T12:14:36+0000
บริการดี ประทับใจ ผลแลปออกไวด้วย ขอบคุณๆๆ มากๆค่ะเซลล์น่ารักมากๆเลย (คุณพีท) ใส่ใจลูกค้าดีมากๆเลยค่ะ😊
Napis Filmm
Napis Filmm
2021-09-25T09:20:43+0000
บริการดี ให้ข้อมูลเยอะมาก และทราบผลไวค่ะ
Pattamon Thamneam
Pattamon Thamneam
2021-09-24T02:14:38+0000
พนักงานแนะนำและบริการดี ผลออกไวมากค่ะ
ตะวัน สีชมพู
ตะวัน สีชมพู
2021-09-08T17:04:34+0000
คุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำ Panorama NlPT Thailand ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและเลือกใช้บริการ Panorama NlPT Thailand ตั้งแต่ลูกคนแรก ลูกคนที่2 ทำให้ทราบเพศที่แน่นอน และความเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติต่างๆรับรองผลที่แม่นยำ99.9% จริงมั่นใจเลือกใช้บริการคะ
Por Pat
Por Pat
2021-09-07T12:59:37+0000
ขอบคุณทาง Panorama NlPT Thailand มากค่ะเซลล์คุณพีทให้ข้อมูลชัดเจนแนะนำดีมากๆรู้ผลไว้ประทับใจมากๆเลยค่ะ^^
Pam Lerthiranrat
Pam Lerthiranrat
2021-08-08T03:11:23+0000
ขอบคุณทางpanorama thailand มากๆเลยค่ะ ทีมเซลลและแอดมิน บริการดีมากๆค่ะ และช่วยติดตามผลให้ตลอด ประทับใจมากค่ะ
Namcha Patcha
Namcha Patcha
2021-07-25T03:57:33+0000
วันนี้เข้ามาเจาะเลือด ที่ Panorama ได้ข้อมูลที่ดีมาก รอผล แค่ 7-14 วันเอง ราคาไม่แพง การบริการดี เลือกตรวจตัว basic usa
ข้างบ้านฉุน นัทชินผัดพริกแกง
ข้างบ้านฉุน นัทชินผัดพริกแกง
2021-07-18T03:36:49+0000
ประทับใจการบริการมากครับ ตั้งแต่ตอนให้ข้อมูลละเอียด ครบถ้วน ทุกอย่าง ตัดสินใจเลือก Panorama แบบไม่ลังเล เลือกตรวจแบบ Panorama Basic USA เนื่องจากเป็นครรภ์แฝด ใช้เวลารอประมาณ 11-12 วัน ผลออกมาความเสี่ยงต่ำ และยังทราบเพศอีกด้วย ที่สุดแล้วครับ กดไลค์ให้รัวๆเลย มีคนรู้จักจะแนะนำที่นี่เลยครับ 🧒👧
Yingtiiz Bra Bra
Yingtiiz Bra Bra
2021-06-30T15:53:31+0000
วันนี้ได้รับผลตรวจโครโมโซม Panorama test สบายใจมากเลยค่ะที่ไม่มีภาวะผิดปกติใดๆ ยังได้ทราบเพศที่แน่นอนอีกด้วย ถ้าใครที่มีความกังวล ถึงความเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติต่างๆนะค่ะ แนะนำให้ตรวจ Panorama NIPT เลยค่ะ รับรองผลที่แม่นยำ99.9% ที่ประทับใจมากที่สุดก้อคือสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปให้ยุ่งยาก เพราะมีบริการมาตรวจถึงบ้านเลยค่ะ ใช้เวลาไม่กี่นาทีก้อเสร้จแล้วค่ะ... ประมาน7-14วันก้จะทราบผลค่ะ 👍👍👍read more
Chindanai Kasiolan
Chindanai Kasiolan
2021-06-29T10:10:15+0000
เจ้าหน้าที่อธิบายให้ตอบคำถามข้อสงสัยดีมาก ติดต่อรวดเร็ว มี service mind ที่ดีมาก ถ้ามีเพื่อนและญาติๆที่จะใช้บริการ ขอแนะนำให้ใช้บริการนะครับ
Phansa Bosskaii Tungwattanapipat
Phansa Bosskaii Tungwattanapipat
2021-05-16T08:49:43+0000
good service and good technology ka
Cherry Berryberry
Cherry Berryberry
2021-05-13T06:29:12+0000
คุณหมอแนะนำให้ตรวจ NIPT ตัดสินไม่ตรวจกับทางรพ.ที่ฝากครรภ์ เพราะอยากเลือก Lab เองจนมาเจอะ Panarama จึง inbox ไปข้อขอมูล และทาง Lab ก็ให้เซล คุณแบงค์ติดต่อมาแนะนำข้อมูลเพิ่มเติม เลยเลือกตรวจกับที่นี่เลยค่ะตัดสินใจไม่ผิดจริงๆค่ะ เซลคุณแบงค์ดูแลและให้คำแนะนำดีมากๆ บริการดีและสุภาพมากจริงๆ เราพูดคุยผ่านไลน์กันตลอด จนกระทั่งวันนี้ผลตรวจ NIPT ออกแล้วค่า... เฮลั่นกันทั้งบ้านเลยค่า ขอบคุณ Panorama ขอบคุณเซลคุณแบงค์นะค๊า ที่ให้คำแนะนำและน่ารักมาตลอดเลยค่า ขอบคุณพี่พยาบาลที่เจาะเลือดด้วยนะค๊า มือเบามากเลยค่า แถมยังแนะนำเรื่องอาหารบำรุงครรภ์ด้วยค่า แม่ๆท่านไหนกำลังหา Lab ตรวจ NIPT แนะนำที่นี่เลยค่า บริการดี ใส่ใจ ประทับใจค่าread more
Ying Suphattra
Ying Suphattra
2021-05-08T06:52:35+0000
คุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำที่นี่ค่ะ ผลลัพธ์ที่แม่นยำ รู้ผลไว เซลล์คุณแบงค์ น่ารัก ให้คำแนะนำดีมากๆค่ะ
Chom Chom
Chom Chom
2021-03-30T09:39:33+0000
ผลตรวจรวดเร็วทันใจ ที่สำคัญ น้อง slae น้องชื่อแบงค์ให้ข้อมูลและคำแนะนำดีมากๆค่ะ ถ้ามีเพื่อนๆท้องจะแนะนำที่นี้ไปใช้บริการนะค่ะ
Lamphao Taengsakul
Lamphao Taengsakul
2021-03-13T12:02:49+0000
บริการดี สถานที่ดูสะอาด มีที่จอดรถ พนักงานดูแลดีมาก ❤
Ayumi Nunacs Wuttisaptaweesuk
Ayumi Nunacs Wuttisaptaweesuk
2021-03-07T05:01:50+0000
พี่พยาบาลและเซลล์น้องแบงค์ ดูแลดีมากค่ะ
Suwimon TC Nurse
Suwimon TC Nurse
2021-02-23T07:09:58+0000
ตรวจ NIPT กับBrand นี้เพราะคุณหมอแนะนำว่าผลน่าเชื่อถือ มีรับประกันผลตรวจ และรู้ผลไว หลังจากตกลงใช้บริการที่นี่เซลล์บริการดีมากแนะนำเลยค่ะ และรู้ผลไวมากจริงๆ 🥰 #PanoramaNIPT
Chuleerat Saelaw
Chuleerat Saelaw
2021-02-20T02:49:53+0000
พี่พยาบาล และเซลล์ชื่อคุณกอล์ฟบริการดีมากๆค่ะ ตอบคำถามรวดเร็ว ละเอียดชัดเจน มีใจบริการดีมากค่ะ ผลก็รวดเร็วรอแค่9วันก็ได้รับผลแล้วค่ะ ดีใจมากๆเลยได้ลูกชายอีกคน แถมช่วงนี้ยังส่งตรวจ lab ที่อเมริกาให้ด้วย พอใจสุดๆเลยค่ะ #panoramaNIPT
Kron Drag
Kron Drag
2021-02-02T12:30:07+0000
แพทย์ที่ฝากครรภ์ แนะนำให้ภรรยาตรวจ #PanoramaNIPT ได้รับผลภายใน 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีครับ ขอTagเพื่อนให้รู้จัก การตรวจ ที่นี่ด้วย @Joy Berry
Pattana Pattana
Pattana Pattana
2021-01-29T05:28:59+0000
#PanoramaNIPT เลือกตรวจ #PanoramaNIPT เนื่องจากแพทย์ที่โรงพยาบาลแนะนำ ว่าเป็นวิธีที่เหมาะในการตรวจสำหรับครรภ์แฝด วิธีการตรวจก็สะดวก 😀ใช้การเจาะเลือดของแม่ส่งLABต่างประเทศ ได้รับผลภายในสองสัปดาห์ พนักงานให้ข้อมูลได้ครบถ้วนดีค่ะ
Takky Nurse
Takky Nurse
2021-01-24T13:04:26+0000
ใช้บริการมาแล้ว แระทับใจมากคะ น้องขวัญบริการดีมาก ทราบผลเร็ว รู้เพศลูก ชอบมากคะ
Siriwan Kitpoemkiat
Siriwan Kitpoemkiat
2021-01-15T08:22:18+0000
เซลล์บริการดีมาก ตอบคำถามได้ขัดเจนทุกเรื่อง ทำให้เรามีความสบายใจมีความน่าเชื่อถือในการตรวจ ได้ทราบเพศของลูกด้วย ดีมากเลยค่ะ #panorama NIPT Thailand
Yam Nutcha
Yam Nutcha
2020-12-31T11:06:55+0000
อายุเยอะแบบเรา ความเสี่ยงเยอะ ตรวจ Panorama NIPT ช่วยให้คลายกังวลได้เยอะเลย แถมได้รู้เพศของน้องด้วย #PanoramaNIPT
Sunee Chuadchum
Sunee Chuadchum
2020-12-29T08:02:49+0000
ทราบผลไว ทราบเพศลูก ดีมากๆ
Nalinee Nicko
Nalinee Nicko
2020-12-24T06:22:18+0000
วันนี้ได้ตรวจคัดกรองโครโมโซมของลูกชุบ เพื่อดูว่ามีความผิดปกติอะไรมั้ย ทางบริษัท Panorama nipt thailand ส่งพี่พยาบาลมาเจาะเลือดให้ถึงออฟฟิศเลย เราไม่ต้องไปที่รพ.เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงเรื่องโควิดด้วย ทางเซลล์(น้องแบงค์) ก็ดูแลเอาใจใส่ดีมากตั้งแต่วันที่ติดต่อจนวันนี้ คุณแม่คนไหนสนใจ ขอแนะนำบริษัท Panorama NIPT Thailand... เลยจ้า ผลตรวจของเราจะถูกส่งไปที่อเมริกาเพื่อประเมินผล รอประมาณ 10 วันก็จะรู้ผลแล้ว และผลพลอยได้คือ ได้รู้เพศเบบี๋ด้วย 🥰♥️read more
Siriwimon Srisuwan
Siriwimon Srisuwan
2020-12-20T09:50:37+0000
ตรวจผล Panorama test มีความแม่นยำสูงมาก ทำให้คุณแม่ในวัย 36 รู้สึกสบายใจ หมดกังวล รอผลไม่นาน รู้ผลเร็ว#PanoramaNIPT
Thanyaporn Chuenjitkulthaworn
Thanyaporn Chuenjitkulthaworn
2020-12-19T13:53:46+0000
ตรวจ panorama test ที่ clinic พยาบาลเจาะเลือดมือเบามากค่ะ ผลการตรวจได้รวดเร็ว รอประมาณ 7 วันเท่านั้น รู้ chromosome และเพศลูกแบบ non invasive test...สบายใจ #panoramaNIPT
Belle Chaovaporn
Belle Chaovaporn
2020-12-19T10:16:47+0000
ตรวจ panorama มีให้ตรวจทั้งโครโมโซมหลัก และกลุ่มโรค microdeletion ได้ผลรวดเร็ว และยังทราบเพศลูกด้วยค่ะ #panoramaNIPT
Rungtip Pantong
Rungtip Pantong
2020-12-19T04:11:06+0000
คุณพยาบาลบริการดีมาก เจาะเลือดมือเบา #PanoramaNIPT
tonruk NUEИG
tonruk NUEИG
2020-12-18T12:13:35+0000
ประทับใจในการบริการและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่มากๆค่ะ ผลตรวจออกมาลูกปกติ ได้ลูกชายอย่างที่อยากได้พอดี #PanoramaNIPT
Nattawan Nantasupakul
Nattawan Nantasupakul
2020-12-16T14:42:40+0000
ประทับใจเซลส์ที่สามารถตอบคำถามเราได้ชัดเจน ตอบได้ครบทุกเรื่อง ถึงมีข้อกังวลที่เค้าไม่สามารถตอบได้ทันที ก็ไปตรวจเช็คมาให้อย่างรวดเร็ว มีเอกสารที่น่าเชื่อถือ ส่วนบริการในวันเจาะเลือด พยาบาลมือเบามาก ไม่เจ็บไม่เขียวเลย ผลก็ส่งมาตามช่วงเวลาที่บอกไว้ ไม่ดีเลย์ให้ต้องคอย
LoukPear Pichamon
LoukPear Pichamon
2020-12-13T07:49:16+0000
เซลล์ให้คำแนะนำดีมากค่ะ พยาบาลก็น่ารัก เจาะเลือดมือเบาไม่เจ็บเลย
BKitti Bee
BKitti Bee
2020-12-12T05:07:04+0000
ขอบคุณสำหรับบริการที่ดีคับ และคำอธิบายที่สามารถเข้าใจง่าย
Patittapun Aew
Patittapun Aew
2020-12-09T04:13:55+0000
ได้ใช้บริการตรวจเลือดของ panorama กับทางโรงพยาบาลสินแพทย์ แล้วสามารถทราบผลเพศ โครโมโซมลูก ภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ของลูกได้รวดเร็ว ไม่ต้องรออายุครรภ์ 4-5 เดือน แถมไม่ต้องเสี่ยงเจาะน้ำคร่ำให้กลัวหรือกังวล ผลที่ได้ได้รับการการันตรีว่าแม่นยำจากหมอและพยาบาล 99.99% ผลที่ได้ออกมาพึงพอใจมากๆค่ะ #PanoramaNIPT
Russarin Niyomchon
Russarin Niyomchon
2020-12-06T05:21:08+0000
ตรวจ NIPT กับBrand นี้ที่นี่ค่ะ รู้สึกถ้าจำไม่ผิด ประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท คุณหมอที่ฝากพิเศษแจ้งว่า ผลตรวจ ส่งไปที่ Lab ที่ต่างประเทศ คุณหมอแนะนำบอกว่า ผลตรวจแม่นยำ รู้ผลไว มาก รู้เพศลูกทันที ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน 😊😊 มีรับประกันผลตรวจค่ะ แนะนำเลย เพื่อลูกทั้งคน ทุกอย่างต้องดีที่สุดค่ะ ♥️ #PanoramaNIPT
Jiffy Muksuda
Jiffy Muksuda
2020-12-06T02:49:09+0000
บริการดี ได้ผลตรวจตรงเวลา เซลล์แนะนำดีค่ะ เลือกตรวจ panorama twins USA ประทับใจค่ะ
Suttipong N. Ton
Suttipong N. Ton
2020-12-05T05:20:26+0000
ประทับใจมากๆครับ พี่พยาบาลให้คำแนะนำดีมาก สถานที่สะอาด พี่พยาบาลมือเบามากไม่เจ็บเลย แนะนำให้มาตรวจที่ panorama nipt thailand คับ
Aris Arissara
Aris Arissara
2020-11-30T10:22:20+0000
ที่ตรวจกับที่นี่เพราะเชื่อมั่นในชื่อเสียง พอไปตรวจจริงๆก็ดีสมคำร่ำลือค่ะ ทั้งการบริการและความรวดเร็ว เลือกตรวจเเล็บไทย เซอร์ไพร์สมาก เพราะ 3 วันได้ผลตรวจทางอีเมลล์แล้ว เร็วมากค่ะ❤️
Kai Kanoktip
Kai Kanoktip
2020-11-29T07:33:51+0000
บริการดีมากค่ะ แนะนำเลยค่ะ 😊😊
Kae Wichuda
Kae Wichuda
2020-11-29T07:32:00+0000
ให้ข้อมูลดีมาก การบริการดีค่า
Namwaan Nawapat
Namwaan Nawapat
2020-11-29T03:06:34+0000
คุณพยาบาลน่ารัก มือเบามากๆ ค่ะ ^^
Namtarn Siriwan
Namtarn Siriwan
2020-11-25T07:44:38+0000
พนักงานดูแลดีมากๆเลย 🥰 เรามีคำถามตรงไหน ไม่เข้าใจอะไร ปรึกษาผู้ดูแลได้เลย ทำให้ว่าที่คุณแม่รู้สึกสบายใจมากๆ หลังจากเจาะเลือดรอฟังผลไม่นานค่ะ เคสเรารอประมาณ7วัน ลุ้นมากกก แต่ผลออกมาดีงาม เลือกไม่ผิดเลย เชียร์ๆน้าา #PanoramaNIPT
Baifern Nakhokvic
Baifern Nakhokvic
2020-11-24T09:32:35+0000
หมอและพยาบาลแนะนำให้ตรวจกับที่นี่ค่ะ เพราะผลแม่นยำ เจาะลึกถึงโครโมโซมที่จะเป็น มีการรับประกันหากผลผิดพลาด รอผลไม่นานมาก แถมยังได้รู้เพศลูกอีกด้วย #PanoramaNIPT
กวาง kwang
กวาง kwang
2020-11-15T06:32:08+0000
คุณพยาบาลใจดี สถานที่และอุปกรณ์สะอาด บริการรวดเร็ว
Meizhi Lin
Meizhi Lin
2020-11-08T03:38:38+0000
คุณพยาบาล และ เซลล์ แนะนำดี สุภาพ น่ารัก มีความเป็นกันเองคะ สถานที่สะสาดดีค่ะ
Jira Kong
Jira Kong
2020-10-18T07:25:40+0000
วันนี้พาตัวเล็กมาตรวจ บริการดีค่ะ แนะนำ
Jeeranan Songsri
Jeeranan Songsri
2020-10-18T06:36:41+0000
บริการดี รวดเร็ว พนักงานสุภาพมากค่ะ
ExcisionAugust April
ExcisionAugust April
2020-10-18T03:16:36+0000
วันนี้ได้พาลูกน้อยมาตรวจโครโมโซม อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ค่ะ
NuiZzy Siriwan
NuiZzy Siriwan
2020-10-17T08:47:00+0000
วันนี้พาหนูน้อยมาตรวจผลโครโมโซม เพื่อดูความเสี่ยงการเป็นดาวน์ซินโดรม และผลจากการตรวจจะบอกเพศได้แบบ 100% ตื่นเต้นจัง เซลล์น่ารักมีโปรโมชั่น พี่พยาบาลก็ใจดีมือเบาสุดๆ ประทับใจมากค่ะ
Pu Sae-jiu
Pu Sae-jiu
2020-10-16T04:36:10+0000
สถานที่สะอาด คุณแบงค์เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไว้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี คุณพยาบาลเจาะเลือดมือเบามาก ผลตรวจได้เร็วมากค่ะ 👍🏻👍🏻
Orawit Oil Kittirungwitaya
Orawit Oil Kittirungwitaya
2020-10-11T06:20:45+0000
มาตรวจคัดกรองดาว พี่ๆ น่ารักทุกคนเลยค่ะ รอลุ้นผลค่ะ 😍
เฮียหมู เจริญยนต์แบตเตอรี่ หนองแค ดาวเรือง
เฮียหมู เจริญยนต์แบตเตอรี่ หนองแค ดาวเรือง
2020-10-08T11:38:44+0000
ตอนแรกจะตัดสินใจเข้ารับบริการดีมั้ย แต่ด้วยลองคุยแล้ว กลับประทับใจมาก ให้คนเป็นแม่เข้าใจง่าย รอผลไม่นาน ที่สำคัญเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก #ประทับใจมากๆ ขอบคุณที่ดูแลน้องในครรภ์นะคะ ☺️🙏🏻♥️
Khunanya BLue
Khunanya BLue
2020-08-23T02:46:02+0000
แนะนำที่นี่เลยคะ.. บริการสอบถามพูดคุยเป็นกันเอง รายงานผลไวมาก คุณแม่นี่นั่งยิ้ม บ้านนี้ได้ลูกสาวจ้าา
Siriprapa Watcharaphokinun
Siriprapa Watcharaphokinun
2020-08-21T11:04:43+0000
ประทับใจมากๆกับการบริการและใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะ😍🥰
TubTim Mod
TubTim Mod
2020-08-16T06:48:41+0000
บริการรวดเร็ว​ เจ้าหน้าที่ใจดี
Sajika Boonyatanapivat
Sajika Boonyatanapivat
2020-08-16T04:10:17+0000
นางพยาบาลใจดี บริการดี รอฟังผลแค่ 7 วันเองค่ะ
Anny Sn
Anny Sn
2020-08-16T03:52:08+0000
สถานที่สะอาด เจ้าหน้าที่บริการดี และให้คำแนะนำดีมาก แนะนำเลยค่ะ
Ton Tan
Ton Tan
2020-08-16T02:40:39+0000
สถานที่สะอาด พยาบาลเจาะเลือดมือเบามากค่ะ ให้คำแนะนำดี ที่จอดรถสะดวก
Riya Na
Riya Na
2020-08-16T02:28:22+0000
บริการรวดเร็ว ดีมากเลยค่า คุณพยาบาลเจาะเลือดเบาด้วยค่ะ^^
Popi Narak
Popi Narak
2020-08-10T04:28:32+0000
บริการดี ให้คำแนะนำอย่างละเอียด ผลตรวจออกไว แนะนำที่นี่เลยค่ะ
Chuti Sukpolsawat
Chuti Sukpolsawat
2020-08-06T10:35:39+0000
คลีนิคบริการดีมากคะ ขอบคุณมากนะคะ
Mong Jaja
Mong Jaja
2020-07-28T09:10:30+0000
บริการดีมากๆ รวดเร็วมากคะ
เรดะ เคียว
เรดะ เคียว
2020-07-26T07:20:16+0000
แนะนำมาตรวจPanorama ที่นี่ค่ะบริการดีมากๆค่ะ
Ppkk Praew
Ppkk Praew
2020-07-24T13:51:13+0000
แนะนำมาตรวจ Panorama ที่นี่ค่ะ บริการดี ประทับใจมากค่ะ ได้ผลรวดเร็วมากค่ะ
Nuttanan Prasertsang
Nuttanan Prasertsang
2020-07-22T13:53:25+0000
บริการดี ประทับใจ พยาบาลเจาะเลือดมือเบามาก ผลแลปออกไวด้วย 👍👍👍 ขอบคุณๆๆ มากๆจ้า เซลล์น่ารักมากๆเลย ใส่ใจลูกค้าดีมากๆเลยจ้า คุณแบงค์ 🥰🥰🥰
Wanvisar Fugsuwan
Wanvisar Fugsuwan
2020-07-19T08:59:54+0000
แลปตรงค่ะ เจาะเลือดมือเบามากค่ะ ลองมากันนะคะ
Cross Stitch Jiny
Cross Stitch Jiny
2020-07-19T04:42:57+0000
แนะนำตรวจที่นี่นะคะ บริการดี ประทับใจมากค่ะ
KnoKwan Jindakaew
KnoKwan Jindakaew
2020-07-11T07:45:01+0000
แนะนำตรวจ nipt ที่นี้บริการดี ประทับใจ พยาบาลเจาะเลือดไม่เจ็บเลยค้า
Suwapat Chanapan
Suwapat Chanapan
2020-07-11T06:59:19+0000
บริการดีมากค่ะ ตรวจ nipt แนะนำที่นี่เลยค่ะ
Maeranda Sitthitikul
Maeranda Sitthitikul
2020-07-04T05:05:50+0000
แนะนำมาตรวจที่่คลินิค สะดวกสบายมากๆค่ะ
Bhukkawimon Pliankhum
Bhukkawimon Pliankhum
2020-06-18T06:56:16+0000
ตั้งท้องแรกตอนอายุสามสิบกว่า กังวลมากทุกอย่างค่ะ แต่พอตรวจกับ Panorama NIPT Thailand โล่งใจมาก ผลออกรวดเร็วทันใจ แม่นยำ ให้บริการคำแนะนำดีมากเลยค่ะ แนะนำคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะ 🥰🥰
Kitty Are
Kitty Are
2020-06-08T09:17:20+0000
ดีมากค่ะ..จากที่กังวลมากๆได้รับผลเร็ว คลายความกังวลคุณแม่มากๆทำให้สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
Joy Airin
Joy Airin
2020-06-03T15:40:02+0000
ประทับใจเซลคุณต้นมากๆค่ะอธิบายทุกอย่างละเอียด ครั้งแรกผลออกมาว่า no result คุณต้นโทรหาทันที และอธิบายทุกขั้นตอนทำให้คลายความกังวลไปได้มาก เจาะครั้งที่2 ผลออกมา คุณต้นก็โทรมาแสดงความยินดี และอธิบายค่าต่างๆ ด้วยความเต็มใจบริการมากๆ ประทับใจและจะบอกต่อเพื่อนๆอย่างแน่นอนค่ะ
Nisa Theerawarodom
Nisa Theerawarodom
2020-03-08T15:24:42+0000
บริการดีค่ะ รวดเร็ว รอผลจริงๆ แค่ 8-9 วันเท่านั้นเองค่ะ เซลล์ที่ให้ข้อมูลก็น่ารักค่ะ
YuIng Yang
YuIng Yang
2019-12-14T04:36:01+0000
เจ้าหน้าที่เซลล์คุณเฟิร์ส และน้องพยาบาลให้คำแนะนำดี บริการดี แนะนำคะ ได้รับผลตรวจรวดเร็วมากเลยคะ ขอบคุณมากๆ นะคะ ประทับใจมากคะ
Fang Hetherington
Fang Hetherington
2019-12-10T02:28:23+0000
ตอนแรกคุณแม่มีความกังวล เนื่องจากตรวจแล้วระบุโครโมโซมเพศไม่ได้ คุณแม่จึงรีบติดต่อไปทางแล็บ เจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสคุณแม่ติดต่อกลับ และได้รับการติดต่อกลับที่รวดเร็วมาก จำได้ว่าไม่เกินห้านาที จากคุณผการัตน์หรือคุณเฟิร์ส เจ้าหน้าที่ Sale ที่ดูแล รพ.รามา และดูแลเคสคุณแม่ ... คุณแม่สอบถามเรื่องสาหตุของการที่ผลออกไม่ได้ แต่สิ่งที่คุณเฟิร์สตอบกลับมันมากกว่านั้นมาก เพราะนอกจากจะได้รับอธิบายว่าการออกผลไม่ได้มีปัจจัยหลายอย่าง คุณเฟิร์สยังได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง ทำให้คุณแม่คลายกังวลไปได้มาก ครั้งแรกที่คุยกันก็ประทับใจมากจริง ๆ จากนั้นคุณแม่จึงตัดสินใจตรวจน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผล ซึ่งทางพาโนรามาก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด คุณเฟิร์สช่วยประสานงานกับ อ.หมอและโรงพยาบาลเป็นอย่างดี ระหว่างรอผล เป็นช่วงที่ทรมานใจแม่มาก ก็ได้คุยระบายให้คุณเฟิร์สฟัง ซึ่งทุกครั้งก็จะช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้น และในที่สุด ผลน้ำคร่ำก็ออก ปรากฏว่าน้องโครโมโซมปกติทุกอย่าง แม่โล่งใจมาก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยเฉพาะคุณเฟิร์ส เพราะสิ่งที่ได้รับ มันนอกเหนือจากการบริการ แต่มันคือความใส่ใจ ความห่วงใย เป็นความอุ่นใจที่สำคัญมากจริง ๆ ถ้ามีน้องคนที่สอง จะกลับมาตรวจกับพาโนรามาอีกแน่นอนค่ะread more
Dew Kan
Dew Kan
2019-12-04T07:28:58+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากๆค่ะ ใส่ใจรายละเอียด ทราบผลรวดเร็ว มีบริการถึงบ้าน สะดวก และบริการประทับใจมากๆค่า
Juthamas Matchapato
Juthamas Matchapato
2019-11-22T13:09:46+0000
ตอนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ แพทย์อัลตราซาวด์พบนำ้หลังต้นคอทารกหนาเกินเกณฑ์ปกติ เสี่ยงที่จะมีโครโมโซมผิดปกติ เราจึงเลือกตรวจ panorama ทันที เพราะมั่นใจว่าเป็น NIPT TEST ที่มีความแม่นยำสูง >99% และมีวิธีการตรวจที่แตกต่างจาก NIPT TEST ยี่ห้ออื่นๆ ระหว่างรอผลทุกข์ใจมาก เซลล์คุณเฟิร์สติดต่อมาหาเราเอง และช่วยตามผลตรวจให้ หลังเจาะเลือดไปตรวจ 10 วัน... ผลตรวจออกคุณเฟิร์สโทรแจ้งผลทันที พร้อมส่งเมล์ผลตรวจให้ผล low risk และเป็นเพศชาย เราดีใจมาก มั่นใจว่าลูกโครโมโซมปกติ แต่แพทย์ MFM ให้ตรวจน้ำคร่ำตอน 17 สัปดาห์ ผลน้ำคร่ำโครโมโซมปกติและเป็นเพศชาย ตรงกับผลตรวจ panorama ผลตรวจ panorama แม่นยำมากค่ะ และรู้สึกประทับใจในการให้บริการมากๆ ค่ะread more
Mymoomam Lertapisit
Mymoomam Lertapisit
2019-11-09T10:07:25+0000
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและบริการดีมากค่ะ ผลตรวจออกเร็วมากค่ะ
Boonyanuch Tungboonterm
Boonyanuch Tungboonterm
2019-11-06T05:20:17+0000
ผลตรวจได้เร็วมากค่ะ เจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำดีมากค่ะ
สุนันทา ไชยธนะสัณฑิต
สุนันทา ไชยธนะสัณฑิต
2019-10-28T07:04:14+0000
ตรวจDnaสองครั้งแล้วแม่นยำและรวดเร็วมากค่ะ
Wilairat Wilaieing
Wilairat Wilaieing
2019-10-24T02:46:47+0000
ส่งผลรวดเร็วค่ะ ให้บริการดีมากค่ะ
Arthit Phankingthongkum
Arthit Phankingthongkum
2019-10-21T08:40:01+0000
บริการดีครับ ผลตรวจออกไวมาก
Suwimol งามนิลประดิษฐ์
Suwimol งามนิลประดิษฐ์
2019-10-21T07:46:41+0000
ได้ใช้บริการเมื่อตั้งครรภ์ลูกคนแรก อายุแม่เยอะแล้ว เมื่อทราบว่าผลความเสี่ยงต่ำก็สบายใจขึ้นมากค่ะ
PlePle Jang
PlePle Jang
2019-10-21T04:08:11+0000
รู้ผลไวมาก 10วันก็ทราบผลแล้ว ส่งตรวจแล็ปอเมริกา การบริการที่ศูนย์บริการก็สะดวกรวดเร็ว มีที่จอดรถด้านหน้า น้องที่ศูนย์ก็อธิบายได้ดีเลยค่ะ คุณพยาบาลเจาะเลือดไม่เจ็บเลยค้า เซลล์น้องต้นและน้องอ้อมดูแลดีมากเลยจ้า ให้คำอธิบายชัดเจน รีบส่งผลมาบอกทันทีเลย ประทับใจฝุดๆเลยค้าบ
Jang Ja
Jang Ja
2019-10-15T09:52:41+0000
เจ้าหน้าที่น่ารักบริการดี ผลตรวจออกเร็วมากแม้จะเป็นแลปที่อเมริกา ^__^
Suwannee Klarinette Jaisue
Suwannee Klarinette Jaisue
2019-10-14T11:33:14+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดี พูดจาน่ารักให้คำตอบทุกข้อสงสัย​ ที่สำคัญคนเจาะเลือดมือเบามากๆไม่รู้สึกเจ็บเลย​ ชวนคุยจนหายกังวลเลยค่ะ ผลตรวจออกไวค่ะ​และเจ้าหน้าที่ให้การติดตามตลอดแจ้งตลอด​ ดีใจที่ไว้วางใจเลือก​ Panorama​ NIPT​ Thailand.​ หากมีคนรู้จักหรือสนใจจะแนะนำที่นี่เลยค่ะ​ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
ธัญญาพร ชูชัยวรกุล
ธัญญาพร ชูชัยวรกุล
2019-10-09T10:16:04+0000
คุณต้นดูแลดีมากๆๆเลยค่ะ สุดๆเลยขอบอก น่าร๊ากจริงๆ อธิบายหลักการณ์ได้ดี มั่นใจได้เลยค่ะ ไม่คาดคิดว่าจะได้รับการบริการที่ดีขนาดนี้จริงๆค่ะ ทำดีเราก็ชมค่ะ
Beebee Pueng
Beebee Pueng
2019-10-08T08:32:52+0000
เจ้าหน้าที่บริการดี ผลตรวจรวดเร็วมาก แนะนำเลยค่ะ
Tuiyui Yui
Tuiyui Yui
2019-10-08T06:17:42+0000
เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแล ห่วงใย ติดตามดีมากค่ะ เจ้าหน้าที่เจาะเลือดก็มือเบามากค่ะและผลตรวจออกเร็วมาก ประทับใจค่ะ
นรีวัชร์ ธนัฐเดชวัฒน์
นรีวัชร์ ธนัฐเดชวัฒน์
2019-10-08T04:25:20+0000
ผลตรวจไวมากค่ะ แม่นยำ ปลอดภัย ราคาถูก
Thanapa Lek
Thanapa Lek
2019-10-08T04:13:59+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะ ผลตรวจออกไว แนะนำเป็นทางเลือกในการตรวจคัดกรองค่ะ
Korrapak Anomasiri
Korrapak Anomasiri
2019-10-02T09:09:21+0000
โชคดีที่เลือกตรวจกับที่นี่ตามที่คุณหมอแนะนำ ว่า ตรวจเฉพาะที่จำเป็น และเชื่อถือได้ เลือกแล้วไม่ผิดหวังกับการบริการเลยค่ะ
Koonteela Css
Koonteela Css
2019-10-02T08:54:05+0000
ได้รับผลไวและแม่นยำค่ะ เซลน้องเฟิสให้คำแนะนำดีและใส่ใจคุณแม่มากค่ะ ไม่ผิดหวังที่ใช้บริการที่นี่ค่ะ
Ary Chanidapa
Ary Chanidapa
2019-09-29T00:24:37+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลน่ารักมากค่ะ คุณอ้อมน่ารักมากๆ โทรไปขอคำอธิบายผลตรวจเพิ่มเติมก็รับการดูแลอย่างดี อธิบายได้ละเอียดเข้าใจง่ายและมืออาชีพจริงๆ พูดจาดี ประทับใจมากค่ะ ❤️
Jib Jib P
Jib Jib P
2019-09-24T08:04:24+0000
ขอบคุณ Panorama NIPT Thailand นะคะ ดูและดีมากมาตรวจถึงที่ทำงาน เซลส์น้องขวัญน่ารักดูแลดี พยาบาลที่มาเจาะเลือดมือเบามากๆ ได้รับผลไว ผลแจ้งทางไลน์และเมล์ แนะนำเลยค่ะที่นี่ดีเลือกเลย คุณแม่ท่านใดไม่แน่ใจว่าตรวจดีไหมแพงไหม ทุกค่าใช้จ่ายคุ้มค่าค่ะแนะนำว่าตรวจเลยค่ะเพื่อความสบายใจและเพื่อลูกน้อยของเราไม่มีคำว่าแพงไป❤️🌈
Aom-Aphitchaya Comwhang
Aom-Aphitchaya Comwhang
2019-09-23T04:47:52+0000
ผลตรวจออกไวมาก เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำดี มากๆค่ะ แนะนำแม่ๆ ตรวจเถอะค่ะ เพื่อความสบายใจตลอดการตั้งครรภ์
เอกรัฐ อักษรเผือก
เอกรัฐ อักษรเผือก
2019-09-19T07:31:48+0000
ผมได้รับการแนะนำการตรวจคัดกรองดาวน์ฯ มาอีกทีครับ จากการบอกต่อของผู้ที่เคยใช้บริการมาแล้ว ซึ่งผมเองก็รู้สึกประทับใจเช่นเดียวกัน ซึ่งการที่ผมและภรรยาเลือกการตรวจคัดกรองฯ ที่พาโนรามานี้ ผลการตรวจที่ผมได้รับค่อนข้างน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการรับประกันหากมีการตรวจที่ผิดพลาด อีกทั้งหากผมมีคำถามหรือข้อสงสัย ทางพาโนรามา ให้คำตอบผมได้ในทันที... และยังได้ผลการตรวจที่เร็วกว่าที่แจ้งไว้ครับ ประทับใจมากครับread more
Phasarawan Sasai
Phasarawan Sasai
2019-09-19T03:42:00+0000
สบายใจเพื่อลูกน้อยในครรภ์ ลดความเสี่ยง รู้ผลไว ไม่รอนานคะ
Suphattra Wangjai
Suphattra Wangjai
2019-09-18T13:24:04+0000
Panorama testตรวจแม่นยำและรวดเร็วทันใจเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีอันไหนควรตรวจหรือไม่ควรตรวจให้ปรึกษาดีมากค่ะ ถูกใจแม่มากค่ะรู้เพศลูกตั้งแต่2เดือนกว่าตอนนี้น้องคลอดแล้วเพศชายตรงตามรายงานเปะแข็งแรงดีค่ะ😊
Nalisa Natt
Nalisa Natt
2019-09-18T12:24:36+0000
บริการดีมากค่ะ เซลอ้อมอธิบายและช่วยติดตามผลตลอด ผลก็รอไม่นาน ทราบผลปุ๊บก็มีทั้งการส่งเมล์ ส่งตัวจริงมาที่บ้านและโทรแจ้งผลทันที ประทับใจบริการมากค่ะ มีเพื่อนจะแนะนำแน่นอนค่ะ
THita Ueacharuporn
THita Ueacharuporn
2019-09-18T12:08:03+0000
Pap Bp
Pap Bp
2019-09-18T10:12:19+0000
ได้รับผลตรวจไว และเจ้าหน้าที่บริการดีมากโทรมาแจ้งผลการตรวจ ประทับใจและสบายใจที่เลือกตรวจกับทาง Panorama คะ
Kamonnan Krajay
Kamonnan Krajay
2019-09-18T10:10:30+0000
ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม เมื่อช่วงต้นเดือนส.ค.2562 ที่ผ่านมาค่ะ รู้สึกประทับใจมากกับการบริการ และการดูแลของทางทีมงานพาโนรามากค่ะ เพราะดิฉันมักจะมีคำถามค่อนข้างเยอะ เนื่องจากตั้งครรภ์แฝด แต่ทางทีมงานให้การดูแล และตอบคำถามเป็นอย่างดีค่ะ ประกอบกับผลการตรวจค่อนข้างละเอียดกว่าที่อื่นมาก อย่างเช่น... สามารถระบุเพศของน้องแฝดได้อย่างชัดเจนทั้งสองคน และผลการตรวจที่ส่งไปตรวจถึงอเมริกา ก็ให้ผลค่อนข้างไว ซึ่งมีทีมงานโทรมาแจ้งผลค่อนข้างรวดเร็วค่ะ ประทับใจมากค่ะ ถ้ามีเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่ตั้งครรภ์ จะบอกต่อแน่นอนค่ะread more
Jaruwan Phonchai
Jaruwan Phonchai
2019-09-18T09:51:56+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดี ให้คำแนะนำดีมากค่ะ ผลตรวจรวดเร็วมากค่ะ❤️
Ple Pleng
Ple Pleng
2019-09-18T09:04:58+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก ผลตรวจออกเร็ว แนะนำที่นี่เลยค่ะ ให้เลย ⭐⭐⭐⭐⭐
Phatthinun Antarasane
Phatthinun Antarasane
2019-09-18T08:07:39+0000
เซลล์ น้องต้น ดูแลดีมากแนะนำแต่ละคอส ละเอียด ผลออกมาไม่นาน เลย แถมยังโทรมาบอกให้ทราบก่อนอีก ประทับใจในการดูแลค่ะ. และน้องประชาสัมพันธ์ที่ท้องอยู่ ไม่ทราบชื่อ ก็แนะนำดี น่ารัก เป็นมิตรกับลูกค้าดีเยี่ยมค่ะ😍😍😍😍😍love panorama nakha
NuchHie ขี้วีน
NuchHie ขี้วีน
2019-09-18T07:41:05+0000
ผลตรวจไวมาก แม่นยำ ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดี . แนะนำแม่ๆ ตรวจเถอะค่ะ เพื่อความสบายใจตลอดการตั้งครรภ์
Momay Maylody
Momay Maylody
2019-09-13T13:20:37+0000
เป็นคุณแม่ตอนอายุเยอะ ต้องคิดมากหน่อย กังวลไปหมด คุณหมอแนะนำตรวจ #panorama ดีค่ะ มีบริการถึงบ้าน ไม่ต้องเจ็บตัวมาก รอผลตรวจ 10 วัน เจ้าหน้าทีให้คำปรึกษาได้ ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะ #ลูกชายครับ
Varin Sae-chang
Varin Sae-chang
2019-09-13T12:20:55+0000
ได้ผลตรวจเร็วดีค่ะ เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ และสามารถไลน์ปรึกษาได้ เจ้าหน้าที่ตอบไลน์เร็วมากค่ะ 😊ขอบคุณนะคะ
Potjanee Ouii Kluanthaisong
Potjanee Ouii Kluanthaisong
2019-09-08T02:03:38+0000
ผลออกไวมากเลยจ้า แนะนำเลย ของเรา 7 วันเอง
Nattida Udomruengkiat
Nattida Udomruengkiat
2019-09-06T05:04:00+0000
ตัวแทนบริการดีมาก บริการเร็ว ผลออกไวมากคะ
Achiraya Wattasanti
Achiraya Wattasanti
2019-09-04T09:34:01+0000
แนะนำเลยค่ะ...ผลออกไว มีมาตรฐาน...สามารถอินบ๊อกซ์ถามข้อมูลได้เลย มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับและให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะ 😘😍 #panorama
Thanathamma Fair
Thanathamma Fair
2019-08-14T11:38:33+0000
ตัวแทนบริการดีมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เชื่อมั่นในความแม่นยำ ผลออกไว ต้อง Panorama NIPT Thailand ค่ะ 👨‍👩‍👧
Kanjanida Kittisuban
Kanjanida Kittisuban
2019-08-09T05:40:03+0000
เลือกใช้บริการกับ Panorama เพราะมั่นใจในผลงาน#Panorama
Puch Ditsirapong
Puch Ditsirapong
2019-07-07T01:45:26+0000
ทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ได้ลูกผู้ชายค่ะ ดีใจมากๆค่ะ
แขก จันทร์เพ็ญ หิรัญเสนารักษ์
แขก จันทร์เพ็ญ หิรัญเสนารักษ์
2019-07-04T06:48:28+0000
ตัวแทนบริการดีมากค่ะเราอยู่ขอนเเก่น คุณดาวแนะนำดีมากค่ะ เอากล่องมาให้ที่คลีนิคที่เราฝากครรภ์ รู้ผลเร็วมาก เร็วกว่าที่คาดไว้อีกค่ะ แอดมินก็ตอบคำถามดีม่กๆค่ะ ขอบคุณ panorama วันนี้หมดห่วงเรื่องลูกในครรภ์เลยค่ะ ลืมบอกไปของเราครรภ์แฝดนะคะ
Sine Sy
Sine Sy
2019-07-01T04:19:55+0000
ตัดสินใจมาตรวจ NIPT กับ #Panorama ได้ผลตรวจรวดเร็ว ทันใจมากค่ะ ไม่ผิดหวังจริงๆ หลังจากเก็บตัวอย่างเลือด ใช้เวลาอีก 5 วันทำการก็ได้ผลเทสมาแล้วค่ะ
Emily Thitirat
Emily Thitirat
2019-06-30T12:03:24+0000
มาตรวจ NIPT กับที่นี่โดยตรง เจ้าหน้าที่เจาะเลือดไปตรวจมือเบามากๆ วิธีไม่ยุ่งยากอะไรมากเลย แถมเสร็จภายในเวลารวดเร็ว คุณแม่ที่กลัวเข็มอย่างเรา HAPPY มากๆ เลยค่ะ #Panorama
Winnie JB All First
Winnie JB All First
2019-06-26T13:06:44+0000
สบายใจหายห่วง วางแผนครอบครัว และการตั้งครรภ์ที่ดีสำหรับคุณแม่คะ #panorama
Nualchan Nualcharoen
Nualchan Nualcharoen
2019-06-18T13:08:29+0000
ผลตรวจไวมากค่า น้องแอดมินก็แนะนำดี ตอนนี้แม่สบายใจหายห่วงเลย ขอบคุณนะคะ
Nithitad Ob
Nithitad Ob
2019-04-27T03:53:28+0000
พาภรรยามาตรวจ​NIPT ที่นี่ สะดวก​ ไม่ต้องรอคิว​ (แถมมีบริการเจาะเลือดถึงที่​ ถ้าต้องการ)​ รู้ผลภายใน​ 7​ วัน​ ตอนนี้รู้ผลแล้วว่า​ ลูกสมบูรณ์​ ไม่มีความผิดปกติ​ โล่งใจมากครับ
Joy Jingjai
Joy Jingjai
2019-03-24T09:17:38+0000
5ได้รับทราบผลเร็ว.รู้เพศเร็ว
Pattanee Kongvicha
Pattanee Kongvicha
2019-03-24T09:02:45+0000
ได้รับผลตรวจไวมาก ทำให้หายกังวลไปเยอะ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยเฉพาะคุณเฟริ์ทที่ให้ความสะดวกและดูแลดิฉันอย่างดีเยี่ยมค่ะ ขอแนะนำให้คุณแม่ทุกคนมาใช้บริการที่นี่ค่ะ
Make Sweet
Make Sweet
2019-03-19T09:28:34+0000
ไม่แนะนำแบรนนี้ครับควรใช้แบรนอื่น
Manya Chueng
Manya Chueng
2019-03-13T05:14:46+0000
ให้คำปรึกษา แนะนำบริการดียอดเยี่ยมค่ะ ผลตรวจถึงจะคลอยคลุมน้อยโรคแต่เพียงพอต่อความจำเป็น และทุกโรคมี%ความแม่นยำรับรอง ระยะเวลาผลตรวจออกมาตรงตามกำหนด ขอบคุณมากๆค่ะ
Namfon Laochalard
Namfon Laochalard
2019-03-12T02:08:43+0000
ได้รับผลการตรวจอย่างรวดเร็วภายใน 7-10 วัน ขอบคุณ คุณเฟิร์ท มากนะค่ะ ที่ดูแลแจ้งข้อมูลได้ทันใจ ทราบผลครั้งแรกหายกังวลและ สบายใจมากเลยค่ะ คุณแม่ท่านใดยังไม่ได้ตรวจ แนะนำที่นี่เลยนะค่ะ
Jan Jittangtrong
Jan Jittangtrong
2019-03-03T13:25:04+0000
ผลตรวจ ช้ามาก. เจาะครั้งแรก บอก conc น้อย. ไม่สามารถตรวจ lab บางตัวได้. แนะนำมาเจาะใหม่ก็ได้. เจาะไปอีกรอบ. รวมแล้ว ตอนนี้ 1 เดือนกว่า. ยังไม่ได้ผล. ตอนนี้ก็ยังบอกให้รอ. น่าผิดหวัง. ไม่แนะนำ เลยกับที่นี่
Bow Nawaphat
Bow Nawaphat
2019-02-05T07:59:44+0000
ได้รับผลการตรวจอย่างรวดเร็วขอบคุณคุณเฟิส(ผู้แทน) และ Admin Page ที่ดูแลแจ้งข้อมูล และตอบข้อสงสัยได้ทุกอย่างเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณแม่ตลอดเวลา ขอบคุณจริงๆ ค่ะ แนะนำบอกต่อเลยค่ะตรวจนิฟกับ Panorama ^_^
Boych Jarurnpitak
Boych Jarurnpitak
2018-04-30T08:41:12+0000
โฆษณาว่า 7-10 วันทราบผล ตอนนี้ 14 วัน ผลยังไม่ออก อัางว่า Lab ที่ ตปท. ล่าช้า และที่โฆษณาในเพจ คือ 7-10 วัน ทราบผล คือนับแค่วันทำการ ผิดหวังมาก ไม่สมกับที่ อ.หมอ แนะนำ
Lalinapat CT
Lalinapat CT
2018-04-16T12:57:43+0000
บริการประทับใจมากค่ะ
Peung Sirikhwan
Peung Sirikhwan
2017-08-12T06:20:53+0000
บริการประทับใจมากค่ะ รวดเร็ว เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ว่าการรอคอยมันนาน 555 แอดมินตามผลรวดเร็วทันใจ คุณแม่ท่านไหนยังไม่ได้ตรวจแนะนำที่นี่เลยค่ะ คุ้มค่า คุ้มราคา จริงๆ
Koy Thank
Koy Thank
2017-01-09T16:26:31+0000
Pronwichit Kulvises
Pronwichit Kulvises
2016-01-11T12:35:52+0000
Thailand asean 2016 Abcdefghijk23456780tr
Supawan Boonkong
Supawan Boonkong
2015-12-30T06:23:25+0000
Chaniphan Parnthongthanaphan
Chaniphan Parnthongthanaphan
2015-12-27T16:12:30+0000
Sariya Taksintaweesup
Sariya Taksintaweesup
2015-10-14T04:07:15+0000
ได้รับผลการตรวจแล้ว ขอบคุณทางบริษัทมากๆเลยนะคะ ไวมาก หายกังวลไปได้เยอะเลย ทราบผลเพศลูกด้วย น้ำตาไหลเลยวันทราบผล เดี๋ยวจะรายงานผลตอนน้องเกิดอีกทีนะคะ ^^
Chantamon Potipituk
Chantamon Potipituk
2015-05-24T02:31:45+0000
Next Reviews

ลูกค้า และ พันธมิตรของเรา

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ จองคิว

icon-01
icon-02
icon-08-01