ชุดทดสอบหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-COV-2 แบบรวดเร็ว RapidForTM SARS-COV-2 Rapid Antigen Test

 • ใช้งานง่าย
 • รวดเร็ว
 • ปลอดภัย
 • แม่นยำ

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6400572 สินค้า Cat No. VSCD 02

* บรรจุ 1 ชิ้น : กล่อง / ชนิด Self Test
 • ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal swab) ก้่านไม้สั้น
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 15 นาที
 • มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง ความแม่นยำ 98.09% โดยมีค่าความไวเชิงวินิจฉัยที่ 97.3% และความจำเพาะเชิงวินิฉัยที่ 99.0%
 • ผลิตในประเทศตุรกี และใช้กันอย่างแพร่หลายกลุ่มประเทศยุโรป (EU White List)
 • ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติแล้วพบว่าสามารถตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน และอื่นๆ ได้
 • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6500113 สินค้า Cat No. VSCD 02

* บรรจุ 25 ชิ้น : กล่อง / ชนิด Self Test
 • ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal swab) ก้่านไม้สั้น
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 15 นาที
 • มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง ความแม่นยำ 98.09% โดยมีค่าความไวเชิงวินิจฉัยที่ 97.3% และความจำเพาะเชิงวินิฉัยที่ 99.0%
 • ผลิตในประเทศตุรกี และใช้กันอย่างแพร่หลายกลุ่มประเทศยุโรป (EU White List)
 • ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติแล้วพบว่าสามารถตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน และอื่นๆ ได้
 • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6500124 สินค้า Cat No. VSCD02-S-3

* บรรจุ 1 ชิ้น : กล่อง / ชนิด Self Test
 • ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย (Saliva)
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 15 นาที
 • มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง ความแม่นยำ 97.5% โดยมีค่าความไวเชิงวินิจฉัยที่ 95.3% และความจำเพาะเชิงวินิฉัยที่ 99.1%
 • ผลิตในประเทศตุรกี และใช้กันอย่างแพร่หลายกลุ่มประเทศยุโรป (EU White List)
 • ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติแล้วพบว่าสามารถตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน และอื่นๆ ได้
 • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6500103 สินค้า Cat No. VSCD02

* บรรจุ 1 ชิ้น : กล่อง, 25 ชิ้น : กล่อง / ชนิด Professional use only
 • ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ด้วยวิธีเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุโพรงจมูก ด้านหน้า (Nasal swab) และจากเยื่อบุโพรงจมูกด้านหลัง (Nasopharyngeal Swab) ก้านไม้ยาว
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 15 นาที
 • มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง สำหรับ Nasal swab ความแม่นยำ 98.19%,ความไวเชิงวินิจฉัยที่ 96.76% และความจำเพาะเชิงวินิจฉัยที่ 99.29% และสำหรับNasopharyngeal Swab ความแม่นยำ 98.09%, ความไวเชิงวินิจฉัยที่ 97.3% และความจำเพาะเชิงวินิฉัยที่ 99.05%
 • ผลิตในประเทศตุรกี และใช้กันอย่างแพร่หลายกลุ่มประเทศยุโรป (EU White List)
 • ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติแล้วพบว่าสามารถตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน และอื่นๆ ได้
 • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ชุดตรวจประกอบด้วย

อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
หลอดสารละลายสกัดและฝาปิด
แผ่นตรวจแอนติเจน
เอกสารคู่มือการใช้งาน

วีดีโอสาธิตขั้นตอนการตรวจ สำหรับการทดสอบด้วยตนเอง

RapidForTM SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

ขั้นตอนการตรวจง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1. เก็บตัวอย่าง ด้วยก้าน Swab หรือ ถ้วยเก็บน้ำลาย ที่ให้มากับชุดตรวจ

2. นำตัวอย่างผสมในหลอดน้ำยาสารละลายสกัด

สำหรับ Swab Sample

สำหรับ Saliva Sample

3. นำมาหยดลงบนแผ่นตรวจแอนติเจน โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที

แปลผลการตรวจวิเคราะห์

ผลบวก (พบแอนติเจน)

มีขีดสีแดง 2 ขีดที่ตัวอักษร C และ T

ผลลบ (ไม่พบแอนติเจน)

มีขีดสีแดงที่ตัวอักษร

ไม่สามารถแปลผลได้

ไม่มีขีดที่ตัวอักษร C

*ทดสอบอีกครั้งด้วยชุดทดสอบใหม่

*คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ชุดทดสอบ Rapid ForTM SARS-CoV-2 Rapid Antigen Testได้รับมาตรฐานดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ สั่งซื้อ

icon-01
icon-02
icon-08-01