ชุดทดสอบหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19

RapidForTM SARS-CoV-2 Rapid Antigen Self Test

ใช้งานง่าย รวดเร็ว  แม่นยำ  ปลอดภัย

  • ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal swab) ก้่านไม้สั้น
  • ทราบผลตรวจภายใน 15 นาที
  • มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง ความแม่นยำมากกว่า 98.09% โดยมีค่าความไวเชิงวินิจฉัยที่ 97.3% และความจำเพาะเชิงวินิฉัยที่ 99%
  • ผลิตในประเทศตุรกี และใช้กันอย่างแพร่หลายกลุ่มประเทศยุโรป (EU White List)
  • ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติแล้วพบว่าสามารถตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์เดลต้า, สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) และอื่นๆ ได้
  • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ใบรับรองการประเมินเลขที่ T 6400572
สินค้า Cat No. VSCD 02
* 1 กล่อง / 1 ชิ้น สินค้าจำหน่ายเป็นกล่องเท่านั้น

icon-05-01

ชุดตรวจประกอบด้วย

ก้านเก็บตัวอย่าง
จำนวน 1 ก้าน

หลอดสารละลายและ
ฝาปิดจำนวน 1 ชุด

แผ่นตรวจแอนติเจนก้านเก็บตัวอย่าง
จำนวน 1 ตลับ

เอกสาร
คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการตรวจ

RapidForTM SARS-CoV-2 Rapid Antigen Self Test Kit

ขั้นตอนการตรวจง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1.  เก็บตัวอย่าง นำก้าน Swab ที่มากับชุดตรวจ เข้าเก็บตัวอย่างจากบริเวณโพรงจมูกด้านหน้า

step-01

หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกแล้วเงยหน้า ผู้ตรวจนำก้าน Swab สอดเข้าโพรงจมูกอย่างน้อย 2 ซ.ม. แล้วหมุนอีก 4 ครั้ง ให้ชิดผนังจมูกมากที่สุด และทำซ้ำอีกครั้งในจมูกอีกข้างหนึ่ง

2. นำตัวอย่างผสมในหลอดน้ำยาสารละลาย

3. นำมาหยดลงบนแผ่นตรวจแอนติเจน จะทราบผลภายใน 15 นาที

แปลผลการตรวจวิเคราะห์
1

ผลบวก (พบเชื้อ)

มีขีดสีแดง 2 ขีดที่ตัวอักษร C และ T

2

ผลบวก (ไม่พบเชื้อ)

มีขีดแดงที่ตัวอักษร C

3

ไม่สามารถแปลผลได้

ไม่มีขีดที่ตัวอักษร C
*ทดสอบอีกครั้งด้วยชุดทดสอบใหม่

ประสิทธิภาพการตรวจ

* จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ พบว่าชุดตรวจนี้สามารถใช้ตรวจสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้ เช่น สายพันธุ์เดลต้า เป็นต้น

ชุดทดสอบ Rapid For Rapid Antigen Self Test

ได้รับมาตรฐานดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ จองคิว

icon-01
icon-02
icon-08-01