google analytics
arrow_back_ios
arrow_forward_ios

บริการของเรา

Anora

การตรวจหาสาเหตุการแท้งจากชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการแท้ง เช่น ชิ้นรก ชิ้นเนื้อหรือเลือดจากสายสะดือ เป็นต้น โดยทั่วไป การแท้งมักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยใช้เทคโนโลยี SNP microarray เพื่อตรวจหาความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม

Allergies & Food intolerances testing

การตรวจหาตัวก่อภูมิแพ้และต้นเหตุของอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานอาหารหรือภูมิแพ้แฝง การตรวจนี้ใช้เพียงหยดเลือดในการทดสอบความไวต่อสิ่งเร้าซึ่งมีแบบชนิดที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร สามารถตรวจได้สูงสุดถึง 117 รายการ

Prenatal diagnostic

การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในระดับโครโมโซมมีให้บริการ 3 แบบ (Karyotype, QF-PCR และChromosomeMicroarray หรือCMA)ตามความละเอียด และลักษณะความผิดปกติที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

Horizon

การตรวจคัดกรองพาหะทางพันธุกรรมของคู่สมรส การตรวจคัดกรองนี้สามารถทำได้ทั้งก่อนตั้งครรภ์หรือระหว่างตั้งครรภ์ และตรวจได้ครอบคลุมสูงสุด 574 อาการ

Inborn errors of metabolism (IEM)

การตรวจหาความผิดปกติของระดับสารเคมีในร่างกายในเด็กแรกเกิด ทั้งที่เป็นสารตั้งต้น และสารเมตาโบไลท์อันเกิดจากกระบวนการสร้างและสลายตามกระบวนการทางชีวเคมีในร่างกาย

DNA Sequencing (NGS)

บริการตรวจหาลำดับดีเอ็นเอด้วยเทคโนโลยี NGS มี 2 แบบ คือ Whole genome sequencing การตรวจดีเอ็นเอทั้งหมดหรือทั้งจีโนมของมนุษย์ และ Exome sequencing การตรวจดีเอ็นเอในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอาการหรือโรคที่สนใจ

NutriReady™ (NGx)

Nutrigentics หรือ โภชนพันธุศาสตร์ การประยุกต์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ เพื่อใช้จัดการโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยนำเอาเทคโนโลยีการตรวจ DNA มาเป็นข้อมูลประกอบ

BRCA Testing (NGS)

การตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ด้วยเทคโนโลยี NGS ซึ่งเป็นยีนที่ก่อมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ และเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์เกิดสูงในผู้หญิง

Cervical cancer screening

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดที่พบได้สูงในหญิงไทย สาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV และมีการพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในท้ายที่สุด

Panorama NIPT

บริการการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ "ดาวน์ซินโดรม" สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะยี่ห้อเดียวจากอเมริกา ด้วยความแม่นยำมากกว่า 99.9%

Contact Us

BCC GROUP THAILAND

Call center

02-960-0063,086-306-2084

BCC GROUP THAILAND

Line

@panorama.nipt

วัน - เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

BCC GROUP THAILAND
บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท บีซีซี เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

65/17-18 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 02-690-0063, 086-306-2084 090-907-4230

แฟกซ์ : 02-690-0064

อีเมล : info@bccgroup-thailand.com

แผนผังเว็บไซต์