google analytics
BCC GROUP THAILAND

คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรตรวจคัดกรองดาวน์ซินโครม

คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคน ควรได้รับการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโครม และความผิดปกติทางโครโมโซม แม้ไม่ใด้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากอาจเป็นพาหะความผิดปกติแฝงอยู่ในร่างกาย โดยที่ไม่แสดงอาการ

การตรวจ PANORAMA NIPT คืออะไร?

Panorama NIPT คือ การตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา เป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถแยกดีเอ็นเอของแม่และลูกออกจากกันได้ เพื่อวิเคราะห์เฉพาะความผิดปกติของทารกในครรภ์เท่านั้น สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป ด้วยความแม่นยํามากกว่า 99.9% เป็นยี่ห้อที่มียอดการตรวจสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับจากสูติแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนําทั่วประเทศ

จุดเด่นของการตรวจ NIPT

BCC GROUP THAILAND
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากสหรัฐอเมริกา
BCC GROUP THAILAND
มียอดการส่งตรวจมากกว่า 10 ล้านรายทั่วโลก
BCC GROUP THAILAND
ตรวจได้ตั้งแต่ อายุครรภ์ 9 สัปดาห์
BCC GROUP THAILAND
มีความแม่นยํา มากกว่า 99.9%
BCC GROUP THAILAND
ไม่มีความเสี่ยง กับลูกน้อย
BCC GROUP THAILAND
รายงานผลภายใน 7-14 วัน ส่งตรวจได้ทั้งในไทย / อเมริกา
BCC GROUP THAILAND
มีวงเงินสนับสนุนกรณีที่ ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูง
BCC GROUP THAILAND
มีการทําประกันวิชาชีพ ในกรณีเกิดความผิดพลาด
BCC GROUP THAILAND
มีแพทย์และผู้เชียวชาญ ให้คําปรึกษา
BCC GROUP THAILAND
ให้บริการมากว่า 10 ปี แล็ปได้ มาตรฐาน ISO และ CAP
BCC GROUP THAILAND

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ NIPT

arrow_circle_right คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุ (ตามคำแนะนำของสมาคมสูติแพทย์ในสหรัฐอเมริกา)

arrow_circle_right คุณแม่ตั้งครรภ์เดี่ยว ครรภ์แฝด หรือคุณแม่อุ้มบุญ/ไข่บริจาค

arrow_circle_right คุณแม่ที่กังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงจากการเจาะน้ำคร่ำ

arrow_circle_right คุณแม่ที่เคยมีประวัติหรือมีคนในครอบครัวที่มีความผิดปกติของโครโมโซม

arrow_circle_right คุณแม่ที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยของคุณ

Panorama NIPT ตรวจอะไรได้บ้าง

arrow_circle_right ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายคู่ที่ 21 (ดาวน์ชินโดรม), คู่ที่ 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม) และคู่ที่ 13 (พาทัวชินโดรม)

arrow_circle_right ความผิดปกติจากโครโมโซมเพศ XO, XXX, XXY แล: XYY

arrow_circle_right กลุ่มอาการ Triploidy หรือการที่มีโครโมโซมเกินมา 1 แท่งในทุกโครโมโซม

arrow_circle_right กลุ่มอาการ Microdeletion เช่น กลุ่มอาการดีจอร์จ กลุ่มอาการเพรเตอร์ วิลลี่ กลุ่มอาการแองเจิลแมน และกลุ่มอาการ คริ ดูชา เป็นต้น

arrow_circle_right สามารถระบุเพศของทารกได้ (สามารถทราบผลเพศได้ทุกแพ็คเกจ) กรณีครรภ์แฝด สามารถบอกเพศลูกแต่ละคน รวมถึงลักษณะของครรภ์แฝดได้

BCC GROUP THAILAND

ควรรับคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงก่อนการเลือกแพ็คเกจ
หากต้องการคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม

ขั้นตอนการส่งตรวจ Panorama

BCC GROUP THAILAND

สถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจ NIPT

BCC GROUP THAILAND

FAQ ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วย NIPT

question_markการตรวจ NIPT แตกต่างจากการเจาะน้ำคร่ำ อย่างไร ?

การเจาะน้ำคร่ำ คือ การตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์ เช่น ดาวน์ซินโดรม โดยผลการตรวจน้ำคร่ำนั้นเป็นผลที่แน่นอน สามารถบอกได้ว่าน้องในท้องเป็นหรือไม่เป็นดาวน์ อย่างไรก็ตามการเจาะน้ำคร่ำนั้นอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังการทำหัตถการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการแท้งบุตรได้ ดังนั้นทั้งคุณหมอและคุณแม่มักจะหลีกเลี่ยงการเจาะน้ำคร่ำหากไม่มีความจำเป็นจริงๆ สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเจาะน้ำคร่ำคืออายุครรภ์ระหว่าง 16 – 20 สัปดาห์ และต้องให้สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น สามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน 14- 21 วัน

การตรวจ Non-invasive Prenatal Testing (NIPT) คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ ที่ไม่มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์ เนื่องจากใช้เพียงเลือดแม่ในการตรวจเท่านั้น สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป และทราบผลของการตรวจภายใน 7-14 วัน อย่างไรก็ตามการตรวจ NIPT เป็นเพียงแค่การตรวจคัดกรองเท่านั้น มิใช่การตรวจวินิจฉัยเหมือนกับการเจาะน้ำคร่ำ ดังนั้นหากว่าผลการตรวจ NIPT ออกมาว่ามีความเสี่ยงสูง คุณหมอจะแนะนำให้มีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง จุดประสงค์ของการตรวจ NIPT มี 2 ข้อหลักๆ คือ การลดจำนวนคุณแม่อายุมาก ที่ต้องไปเจาะน้ำคร่ำ และตรวจหาทารกในครรภ์ที่มีภาวะดาวน์ในคุณแม่ทุกกลุ่มอายุ

question_markPanorama แตกต่างจาก NIPT ยี่ห้ออื่นๆ อย่างไร ?

• Panorama เป็นลิขสิทธิ์การตรวจเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากอเมริกา
• เทคนิคการตรวจของ Panorama มีจุดเด่นที่สามารถแยกดีเอ็นเอแม่และดีเอ็นเอลูกที่ปะปนกันอยู่ในกระแสเลือดของแม่ออกจากกันได้อย่างชัดเจน โดยที่ NIPT ยี่ห้ออื่นๆไม่สามารถทำได้
• Panorama สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป
• Panorama เลือกตรวจเฉพาะโครโมโซมคู่ที่สำคัญตามคำแนะนำจากสมาคมสูติแพทย์ในประเทศอเมริกา (American College of Obstetricians and Gynecologists: ACOG)
• Panorama เป็นเจ้าเดียวที่สามารถตรวจหาความผิดปกติแบบ Triploidy ได้
• Panorama มีการตีพิมพ์ข้อมูลในวารสารทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้นปี 2020 ได้มีการตีพิมพ์วารสารทางการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
• Panorama สามารถตรวจครรภ์แฝดโดยสามารถแยกชนิดครรภ์แฝดได้ว่าเป็นแฝดแท้หรือไม่แท้ (Mono- / Di- Zygotic twin) และเป็นเจ้าเดียวที่สามารถระบุเพศของน้องทั้งสองคนได้
• Panorama มีทีมสูติแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine: MFM) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม (Genetic counselor) ไว้คอยให้คำปรึกษากับคุณแม่
• Panorama เป็นยี่ห้อที่มีการตรวจสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมียอดตรวจมาแล้วกว่า 4 ล้านรายทั่วโลก
• Panorama มีวงเงินสนับสนุนในการตรวจยืนยันผล หากว่าผลการตรวจออกมาเป็นความเสี่ยงสูง รวมทั้งได้ทำประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity) ไว้สำหรับกรณีเกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากห้องปฏิบัติการ
บริษัทบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนและผู้ให้บริการการตรวจ Panorama แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประกอบกิจการให้บริการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมมากว่า 10 ปี มีการให้บริการที่ครบวงจร ทั้งการตรวจน้ำคร่ำ การตรวจหาพาหะทางพันธุกรรม ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ

question_markข้อจำกัดของการตรวจ Panorama มีอะไรบ้าง ?

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
• คุณแม่ที่ได้รับการเปลียนถ่ายไขกระดูกมาก่อน
• คุณแม่ที่เคยมีประวัติแต่งงานในเครือญาติ (Consanguinity)
• คุณแม่ตั้งครรภ์แฝดที่ใช้ไข่บริจาคหรือเป็นแม่อุ้มบุญ

question_markรูปแบบการรายงานผล PANORAMA มีอะไรบ้าง ?

รูปแบบการรายงานผล PANORAMA มีอะไรบ้าง ? การตรวจ Panorama NIPT จะทราบผลภายใน 7-14 วัน ส่งตรวจได้ทั้งในไทย/อเมริกา ในส่วนของผลลัพธ์ NIPT Test จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้
ㆍ ผลการตรวจระบุว่าความเสี่ยงต่ำ (Low Risk) คือลูกของคุณมีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะความผิดปกติของโครโมโซมที่ได้ตรวจไปในรายการตรวจของ Panorama มีความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้ รับรองว่าลูกน้อยในครรภ์จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หรือโครโมโซมปกติ เนื่องจากการตรวจ Panorama ไม่ได้เป็นการตรวจแบบวินิจฉัย เป็นแค่การตรวจคัดกรองสำหรับความผิดปกติบางประเภทเท่านั้น
ㆍ ผลการตรวจระบุว่าความเสี่ยงสูง (High Risk) คือลูกของคุณมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น ที่จะมีความผิดปกติของกลุ่มอาการใด อาการหนึ่งที่ได้ตรวจไป แตไม่ได้แปลว่าลูกน้อยของคุณจะมีความผิดปกติอย่างแน่นอน การตรวจยืนยันผลจากการเจาะน้ำคร่ำ หรือการตรวจชิ้นรก หรือการตรวจเลือดทารกหลังคลอดจะสามรถบอกได้อย่างแน่นอนว่าลูกของคุณมีภาวะความผิดปกติดังกล่าวหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ของท่าน เกี่ยวกับทางเลือกของการตรวจติดตามผล

รายงานผลไม่ได้ (No Result) การที่ Panorama ออกผลไม่ได้ มีสาเหตุ 2 ปัจจัยคือ
1. ปริมาณดีเอ็นเอของทารกที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดแม่มีน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ผลได้ กรณีนี้ทางบริษัทจะให้คุณแม่เก็บตัวอย่างเลือดอีกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ผล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถออกผลได้
2. ความแตกต่างของดีเอ็นเอในแต่ละบุคคล (ปัจจัยทางชีววิทยาที่ไม่สามารถควบคุมได้) ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลและประเมินความเสี่ยงของตัวอย่างนั้นๆ ได้ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเด็ก แต่อย่างใด กรณีนี้ทางบริษัทไม่แนะนำให้เจาะเลือดซ้ำและจะไม่คิดเงินค่าตรวจ

question_markการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ Panorama (เจาะเลือด) ?

คุณแม่ที่เข้ารับการเจาะเลือด สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างปกติ และพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องงดอาหารก่อนเข้าตรวจ อย่างไรก็ตาม คุณแม่ต้องทราบอายุครรภ์ของตัวเองในวันที่ทำการเจาะเลือด

question_mark ค่าใช้จ่ายในการตรวจ Panorama เท่าไร ?

Panorama มีให้บริการที่โรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งราคาในแต่ละสถานที่นั้นจะแตกต่างกันไป คุณแม่สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับสถานที่ที่คุณแม่ฝากครรภ์ไว้สำหรับราคาที่ถูกต้องที่สุด หากว่าคุณแม่สนใจที่จะมาตรวจที่คลินิกของเรา (ตั้งอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองคิวการตรวจล่วงหน้าได้ที่ช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้


Facebook : Panorama NIPT Thailand
Line : @panorama.nipt
Call Center : 02-690-0063 , 086-306-2084

รีวิวการตรวจ PANORAMA NIPT

ลูกค้า และพันธมิตรของเรา

Contact Us

BCC GROUP THAILAND

Call center

02-960-0063,086-306-2084

BCC GROUP THAILAND

Line

@panorama.nipt

วัน - เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

BCC GROUP THAILAND
บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท บีซีซี เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

65/17-18 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 02-690-0063, 086-306-2084 090-907-4230

แฟกซ์ : 02-690-0064

อีเมล : info@bccgroup-thailand.com

แผนผังเว็บไซต์